Przedawnienie długów sprzed lat - Nowiny Zabrzańskie

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuj pliki Cookies
Więcej informacji

Przedawnienie długów sprzed lat

Przeraziło mnie pismo jednej z firm windykacyjnych, które niedawno dostałem. Wzywają mnie, bym spłacił 2 tys. zł, rzekomo z kredytu zaciągniętego w jednym z banków około siedem lat temu. Nie przypominam sobie, bym zalegał z taką kwotą gdziekolwiek. Co mam zrobić?

Prawnik Lech Zarzycki radzi:

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż już sam fakt przejęcia wierzytelności przez firmę windykacyjną może (choć nie należy czynić z tego zasady) wskazywać na to, iż wierzytelność jest przedawniona, albowiem tego typu firmy skupują sługi już przedawnione za około 5 – 10 % ich wartość, a następnie liczą, iż chociaż kilka osób  spłaci je dobrowolnie albo ewentualnie nie podniesie w toku postępowania sądowego zarzutu przedawnienia.

W takich sytuacjach należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze nie powinno (w sytuacji gdy roszczenia są już przedawnione), podpisywać jakichkolwiek porozumień, zwłaszcza tzw. restrukturyzacyjnych, bowiem mogą one zostać potraktowane jako odnowienie, którego konsekwencją będzie powstanie nowego zobowiązania z nowym terminem przedawnienia. Po drugie, w przypadku gdyby sprawa trafiła do sądu należy podnieść (na piśmie lub w toku rozprawy) zarzut przedawnienia, albowiem sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu.

Warto przypomnieć, iż niespłacone kredyty bankowe przedawniają się dość szybko, bo już po trzech latach, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 kodeksu cywilnego). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Skoro poszczególne raty kredytu mają ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu płatności.

Jeśli kredyt nie jest spłacany, to bank może go wypowiedziećWówczas całość niespłaconego kredytu staje się natychmiast wymagalna. Wraz z upływem terminu wypowiedzenia raty, które nie były jeszcze wymagalne, stają się natychmiast wymagalne. W odniesieniu do tych rat trzyletni termin przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym upłynął termin wypowiedzenia kredytu.

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Takie prawo banku wynika z art. 75 ust. 1 Prawa bankowego (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.). Niepłacenie rat w terminie jest oczywiście niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu. Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni, chyba że w umowie przewidziano dłuższy termin.

Termin przedawnienia może ulec przerwaniu. Nastąpi to np. wskutek wystąpienia przez bank do sądu z pozwem o zapłatę, skierowaniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, wystąpieniem przez bank do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Co więcej, w okresie, gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika, termin przedawnienia w ogóle nie biegnie.

Ponadto bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (art. 123 § 1 pkt. 2 kodeksu cywilnego). Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt. 2  występuje w wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące.


Wstecz

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarzCurrent month ye@r day *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud