Napisane przez 7:46 pm Bytom

Bytom: Intensywne kontrole pieców

Strażnicy miejscy w Bytomiu przeprowadzają nawet kilkanaście kontroli pieców dziennie, zwłaszcza gdy czujniki informują o złym stanie powietrza. Kontrole są realizowane zarówno na wniosek mieszkańców, jak i zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza, który nakłada na gminę obowiązek częstszych kontroli w przypadku pogorszenia jakości powietrza.

W ciągu ostatnich dni przeprowadzono ponad 50 kontroli pieców. Kontrole są także okazją do informowania o obowiązujących przepisach i możliwościach uzyskania dofinansowania do wymiany pieców. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, takich jak spalanie niedozwolonymi materiałami, nakładane są mandaty i udzielane pouczenia.

Od 2022 roku unikanie wymiany kotła wyprodukowanego przed 2007 rokiem jest wykroczeniem, za które grozi mandat do 500 złotych, a w przypadku decyzji sądowej – grzywna nawet do 5 tys. zł. Kontrole przeprowadzane są głównie w Śródmieściu oraz w dzielnicach z nieekologicznymi źródłami ciepła.

Bytomski Alarm Smogowy informuje o jakości powietrza, a mieszkańcy mogą znaleźć bieżące informacje na stronie internetowej oraz w serwisie Facebook. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje kolejny etap uchwały antysmogowej w województwie śląskim, zakazujący korzystania z ogrzewaczy powietrza.

W ramach różnych programów, takich jak „Czyste Powietrze” czy „Ciepłe Mieszkanie”, mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Ekodoradca jest dostępny dla mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca węglowego na nowy ekologiczny lub termomodernizacją domu.

źródło: um bytom

Visited 52 times, 1 visit(s) today
Zamknij