Napisane przez 3:14 pm Ciekawostki

Czy prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji to wykroczenie?

Mała działalność gospodarcza bez rejestracji to dla wielu potencjalnych przedsiębiorców szansa na rozwój samodzielnego biznesu. Uzyskiwanie przychodu bez zarejestrowania firmy wymaga przestrzegania pewnych warunków, które zapobiegną prawnym konsekwencjom nieopodatkowanej sprzedaży. Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem takiej formy przedsiębiorczości i czy można prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji w zgodzie z obowiązującym prawem?

Na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji?

Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji pozwala uzyskiwać przychód bez konieczności zgłoszenia jednoosobowego biznesu w CEIDG oraz urzędzie skarbowym. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na taką formę działalności, są zwolnieni z opłacania społecznych i zdrowotnych składek z tytułu realizacji projektów, które zapewniają im miesięczne źródło przychodów (nie dotyczy przedsiębiorców wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1–2 ustawy o VAT).

Sprzedaż bez zakładania działalności nie obejmuje wszystkich sektorów świadczonych usług. Jeśli działalność ta wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń, koncesji czy zarejestrowania w formie regulowanej lub została ujęta w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy (Prawo przedsiębiorców) – nie może być wykonywana bez rejestracji w CEIDG.

Do jakiej kwoty można prowadzić działalność bez rejestracji?

Aby prowadzić działalność na małą skalę bez rejestracji, należy spełnić kilka warunków, które zwalniają z konieczności wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca w ramach wykonywanych usług nie może uzyskać przychodu przekraczającego 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2022 płaca minimalna wynosi 3010 złotych, co oznacza, że miesięczny dochód z działalności bez rejestracji nie może przekroczyć 1505 złotych.

Działalność niezarejestrowaną mogą prowadzić wyłącznie osoby, które w okresie minionych 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywały działalności gospodarczej. Warunek ten obejmuje również przedsiębiorców, którzy mają zarejestrowaną firmę, ale w ciągu ostatnich 60 dni była ona zawieszona. Warto również podkreślić, że działalność gospodarczą bez rejestracji może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna.

Obowiązek rejestracji działalności gospodarczej – kogo dotyczy?

Przedsiębiorca, którego przychody przekroczą ustalony limit 50% minimalnego wynagrodzenia, jest zobowiązany zarejestrować swoją działalność w CEIDG. Na złożenie wniosku i dopełnienie formalności wynikających z założenia firmy takie osoby mają 7 dni od dnia, w którym uzyskany przychód był większy niż jego wartość określona dla niezarejestrowanego biznesu.

Pomoc w zakładaniu jednoosobowej działalności i wsparcie w zakresie administracji księgowości oferuje biuro rachunkowe we Wrocławiu – BR Progres. Doświadczeni specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowości dla małych i dużych firm o różnych rodzajach profesji. Księgowość spółek z o.o., księgowość spółki cywilnej oraz komandytowej to tylko wybrane z oferowanych form prowadzenia działalności, z których mogą skorzystać rozwijający się przedsiębiorcy.

Jak rozliczyć niezarejestrowaną działalność gospodarczą?

Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestrowania firmy? Każdy przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży, dzięki której można udokumentować dochody uzyskiwane ze sprzedaży w konkretnych dniach. Uproszczony rejestr pozwala uniknąć niedomówień, stale kontrolować zysk i wykazać wszystkie przychody z działalności w przypadku kontroli z urzędu skarbowego.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji nie zwalnia z rozliczeń podatkowych. Dochód należy wykazać w deklaracji PIT-36 w formie przychodu uzyskanego z innych źródeł. Stawka podatkowa wynosi 12% lub 32% (po przekroczeniu I progu podatkowego) dla sumy przychodów uzyskanych z działalności niezarejestrowanej oraz innych form zatrudnienia.

Kara za prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji

Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z Kodeksem wykroczeń tylko w określonych przypadkach może być uznane za czyn karalny. Jak czytamy w Dzienniku Ustaw – karze ograniczenia wolności lub grzywny podlega każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą bez uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej i nie zgłasza działalności do ewidencji działalności gospodarczej. Wyjątkiem są osoby, które stosują się do warunków wymienionych we wcześniejszej części artykułu i rzetelnie wykazują swoje dochody w deklaracji podatkowej.

Visited 12 times, 1 visit(s) today
Zamknij