Napisane przez 4:33 pm Ciekawostki

Dlaczego pojawia się coraz więcej pozwów banków przez frankowiczów?

W chwili obecnej można zauważyć znacząco większą ilość pozwów frankowiczów przeciwko nieuczciwym praktykom wielu instytucji bankowych. Należy jednak powiedzieć, że wiele z tych spraw zostało już rozstrzygniętych na korzyść kredytobiorców, a banki musiały zapłacić tym samym wysokie kary pieniężne. W sprawie kredytów frankowych wypowiedział się nawet Sąd Najwyższy, który stwierdził, że banki podczas podpisywania umów ze swoimi klientami zataiły przed nimi wiele kluczowych informacji przede wszystkim odnośnie ryzyka związanego z możliwością wzrostu kursu franka, a jak powszechnie wiadomo takie działanie w sposób automatyczny wiązało się ze wzrostem miesięcznej raty kredytu frankowego. Niestety tak też się stało, że bardzo duża ilość kredytobiorców miała problem z terminową spłatą swojego zobowiązania finansowego i dlatego grono to zdecydowało się skierować sprawę do sądu. Dzięki temu sądy zasądzały unieważnienia takich kredytów. Przy czym należy pamiętać, że unieważnienie kredytu frankowe nie jest jednoznaczne z tym, że kredytobiorca ma takiego zobowiązania finansowego w ogóle nie spłacać. Chodzi tutaj w szczególności o to, że osoba posiadająca kredyt we franku nie jest już zobowiązana do spłaty odsetek oraz innych wysokich dodatkowych kosztów kredytu, lecz samej kwoty, która została pożyczona od banku. Dzięki temu kredytobiorcom znacznie łatwiej jest takie zobowiązanie finansowe spłacać w sposób terminowy.

Pozwy grupowe przeciwko złym praktykom banków

Wiele osób zdecydowało się również na złożenie pozwów grupowych przeciwko nieuczciwym praktykom banków. Przez pozew grupowy należy rozumieć nic innego, jak dochodzenie swoich spraw na drodze sądowej przez liczbę osób nie mniejszą niż dziesięć. Gdy jest minimum dziesięć osób to wtedy można mówić o takim rodzaju pozwu. Pozwy zbiorowe charakteryzują się również tym, że można je składać od 2010 roku, niestety w latach poprzednich takiej sposobności w polskim systemie sądownictwa jeszcze nie było. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://kancelariafrankowicza.pl/korzystne-wyroki/wyrok-z-26-09-2023-mbank-przegrywa-ponad-700-tys-zl/

Na jakich zasadach udzielano kredytów we frankach szwajcarskich?

Otóż, kredytów we frankach szwajcarskich udzielano przede wszystkim na takich zasadach, że bank przeliczał dane zobowiązania finansowe na walutę obcą, według kupna danej waluty. Aczkolwiek zobowiązania finansowe kredytobiorców były przeliczane według kursu sprzedaży. Dzięki temu banki zarabiały na naiwności swoich klientów, a kredytobiorcy tym samym mieli duży problemem z terminowego wywiązania się ze swojego zobowiązania finansowego. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

Otóż, w sprawie kredytów frankowych wypowiedział się nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stwierdził on, że wszelkie postanowienia odnoszące się do indeksacji, które zostały zamieszczone w takiej umowie kredytowej powinny w sposób zrozumiały i przejrzysty określać obiektywną metodę ustalania kursu franka szwajcarskiego. Niestety w przypadku zawierania umów w przedmiocie kredytu frankowego, takie kryterium spełnione nie zostało. 

 

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Zamknij