Napisane przez 12:55 pm Ważne w mieście

Dzielnicowi z Zabrza: Spotkanie z Przedszkolakami w Imię Bezpieczeństwa

dzielnicowi w zabrza

„Bliskość naszego dzielnicowego” – to motto, które najlepiej oddaje istotę pracy policjantów pełniących służbę na terenie dzielnic Zabrza. Ci dedykowani funkcjonariusze doskonale znają swoje rejony oraz mieszkańców zamieszkujących te obszary. W ramach swoich obowiązków, dzielnicowi nawiązują kontakt z mieszkańcami, biorą udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego, a także angażują się w działania prewencyjno-edukacyjne, odwiedzając lokalne przedszkola.

Tym razem dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Zabrzu postanowili spotkać się z dziećmi z Przedszkola nr 11 w Zabrzu, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Policjanci przypominali najmłodszym o konieczności właściwego zachowania, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz podczas wolnego czasu. Spotkanie skupiło się również na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji, odpowiednim postępowaniu w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami, a także zagrożeniach związanych z nieznajomymi osobami, bezpańskimi psami i innymi dzikimi zwierzętami na wolności. Wierzymy, że przekazana wiedza przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Kolejne spotkania profilaktyczne, z udziałem zabrzańskich policjantów, już wkrótce.

Ta inicjatywa nie tylko wzmacnia więź między dzielnicowymi a społecznością lokalną, ale także pokazuje, że policja troszczy się o każdego obywatela, w szczególności o najmłodszych. Poprzez regularne spotkania i edukacyjne działania, dzielnicowi tworzą atmosferę zaufania oraz promują kulturę bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodzin. Mamy nadzieję, że inne jednostki policyjne wezmą przykład z komisariatu w Zabrzu i wprowadzą podobne inicjatywy na swoim terenie. Dzięki temu, więź między społecznością a policją może być jeszcze silniejsza, a nasze dzielnice – jeszcze bezpieczniejsze miejscem do życia i rozwoju.

źródło: Policja Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij