Napisane przez 6:08 pm Ciekawostki

E-ZLA na profil każdego płatnika po 24.03

Od 24 marca 2023 roku elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą automatycznie przekazywane na profile płatników składek, nawet jeśli nie dokończyli oni procesu rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Każdy przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne musi posiadać swój profil na PUE ZUS, a jeśli sam nie założył takiego profilu, zostanie on utworzony przez ZUS. Warto jednak pamiętać, że płatnikami składek nie są tylko przedsiębiorcy, ale także np. rodzice zatrudniający nianię na umowie uaktywniającej, duchowni czy osoby, które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Aby uzyskać dostęp do automatycznie utworzonego profilu, płatnik składek musi dokończyć proces rejestracji, podając dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Te informacje można uzyskać w placówce ZUS lub podczas e-wizyty, po potwierdzeniu swojej tożsamości. Następnie trzeba się zalogować do PUE ZUS, ustawić nowe hasło i uzupełnić brakujące dane. Takie działania nie są skomplikowane, a dostęp do profilu daje płatnikowi wiele możliwości, np. zapoznanie się z korespondencją z ZUS i informacjami o zwolnieniach lekarskich swoich pracowników.

Jeśli płatnik składek ma trudności z założeniem profilu PUE lub chce poznać jego funkcjonalność, może skontaktować się z ekspertami ZUS na salach obsługi klientów lub skorzystać z e-wizyty. Do obsługi profilu płatnika można także udzielić pełnomocnictwa np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego. Aby to zrobić, trzeba udzielić mu pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS i upewnić się, że posiada on swoje konto na PUE ZUS. Płatnik składek, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli lub udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij