Napisane przez 11:45 am Ciekawostki

Ergonomia pracy na hali produkcyjnej — najważniejsze zasady

Każda hala produkcyjna powinna być projektowana tak, aby odpowiadać na konkretne potrzeby inwestora. Chodzi nie tylko o postawienie samej konstrukcji, ale także zastosowanie w niej przemyślanych rozwiązań, które pozwolą zadbać o wydajność pracy, a tym samym przyczynią się do zwiększenia wyników biznesowych. Jak powinna przebiegać budowa hal przemysłowych w sposób ergonomiczny i o czym warto pamiętać?

Dlaczego ergonomia pracy jest tak istotna?

Hale produkcyjne oprócz wymagań określonych prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi powinny również realizować założenia związane z BHP. Dbając o zdrowie i dobrostan pracowników, pracodawca nie tylko może liczyć na ich większe zaangażowanie, ale również ogranicza wydatki związane ze zwolnieniami lekarskimi, nieobecnością załogi i częstą rotacją kadry.

Redukuje też ryzyko prawne, ponieważ pracownicy nie będą mieli podstaw do dochodzenia swoich praw przed sądem. Jak powinna wyglądać ergonomia pracy na hali produkcyjnej?

Dopasuj rozwiązania do pracy, która jest wykonywana

Infrastruktura hali powinna być dopasowana do typu wykonywanych obowiązków, tak aby ułatwić pracownikom realizację zadań. Jeśli muszą oni dźwigać ciężkie przedmioty lub ładunki, warto zadbać o odpowiednie rozmieszczenie pasów transmisyjnych lub stref rozładunkowych. W ten sposób można ograniczyć ryzyko wystąpienia przeciążeń kolan lub kręgosłupa.

Hala powinna być zaprojektowana tak, aby ograniczyć do minimum przemieszczanie się z ciężarem między strefami. Zarówno korytarze, jak i wejścia powinny być dobrze oznaczone.

miejsce na foto1

Organizuj pracę w sposób naturalny

Przy wielu pracach manualnych pracownicy przez wiele godzin zajmują tę samą pozycję. Jest to nie tylko bardzo niewygodne, ale zagraża również zdrowiu aparatu ruchu. Projektując halę przemysłową, warto rozważyć stosowanie rozwiązań, które pozwolą odpocząć od niewygód związanych z wykonywanymi obowiązkami. Może to być wydzielona przestrzeń do relaksu, projektowanie stanowisk pracy tak, aby możliwa była zmiana pozycji, albo wprowadzenie dodatkowych przerw w trakcie pracy w regulaminie.

Dbaj o regularne szkolenia personelu

Zasady BHP powinny być regularnie odświeżane wśród pracowników. Tylko w ten sposób będą one stosowane świadomie. Dotyczy to przede wszystkim zespołów, które wykonują prace niebezpieczne – przy ciężkich ładunkach, suwnicach lub na wysokości.

Dobrze przeszkolony personel działa jak sprawnie funkcjonująca maszyna nie tylko na co dzień, ale również w sytuacjach kryzysowych, które wymagają błyskawicznego podjęcia decyzji.

Stosuj zasadę 5S

W obrębie infrastruktury przemysłowej często spotykanym modelem organizacyjnym jest również metoda 5S. To proste rozwiązania, które pozwalają na poprawę komfortu pracy niewielkim kosztem. Obejmują one:

  • sortowanie – organizacja pracy w taki sposób, aby pod ręką znajdowały się wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy;
  • systematykę – polega na zapewnieniu pracownikowi warunków pracy pozwalających na zmianę wymuszonej pozycji ciała, zadbaniu o oświetlenie, ustawienie obsługiwanego sprzętu itp.;
  • sprzątanie – okolice stanowiska pracy powinny być pozbawione potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, jak splątane kable, zalegające dokumenty, rozrzucone materiały produkcyjne;
  • standaryzację – opiera się na przyjęciu jednolitych warunków w całym zakładzie pracy. Dzięki temu przeszkolenie nowego pracownika przebiega sprawniej, a te same osoby mogą zajmować różne stanowiska pracy bez konieczności jego ponownej aranżacji;
  • samodyscyplina – przestrzeganie przyjętych warunków powinno być regularnie weryfikowane poprzez system audytów (wewnętrznych lub zewnętrznych) tak, aby ocenić efektywność wprowadzonych rozwiązań.

Jak znaleźć sprawdzonego wykonawcę hal produkcyjnych?

Jeśli szukasz przedsiębiorcy, który kompleksowo zrealizuje proces projektowy i budowlany, sprawdź ofertę firmy Borga. Kilkadziesiąt lat doświadczenia w realizacji projektów dla wielu branż to gwarancja skutecznego doradztwa, które uwzględnia praktyczny aspekt realizowanej przez inwestora działalności.

Efektywna budowa hal produkcyjnych to nie tylko przeprowadzenie prac ziemnych i wybudowanie stalowej konstrukcji. To także znalezienie odpowiednio elastycznych rozwiązań, które stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby przedsiębiorcy. Dobrze zaprojektowana hala stalowa pozwala na stałą modernizację infrastruktury i dopasowanie jej do skali prowadzonego biznesu. Przekonaj się, że z firmą Borga jest to możliwe.

Visited 59 times, 1 visit(s) today
Zamknij