Napisane przez 8:52 pm Gliwice

Gliwice: Najstarsza wieża ciśnień w Gliwicach przemienia się w klimatyczną klubo-kawiarnię i centrum kulturalne

źródło zdjęcia: gliwiczanie.pl

Wewnątrz najstarszej wieży ciśnień, położonej przy Stadionie Miejskim w Gliwicach, powstanie niezwykła klubo-kawiarnia, stanowiąca przestronne miejsce dla około 150 gości, oferująca nie tylko wyjątkową atmosferę, ale także możliwość organizacji koncertów i wydarzeń kulturalnych. Zabytkowy obiekt, będący własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, zyskał nowego dzierżawcę, który przejmie zarówno renowację wiekowej budowli, nadając jej nowy charakter, jak i zagospodarowanie sąsiadującego zbiornika wodnego, będącego własnością miasta.

Najstarsza wieża ciśnień w Gliwicach, usytuowana przy ulicy Leśnej, stanowi unikatową strukturę w mieście, powstałą w 1894 roku. Pomimo swojego historycznego znaczenia, obiekt, będący własnością PWiK, od dłuższego czasu pozostaje nieużytkowany, wymagając remontu i generując koszty związane z utrzymaniem. Jednakże, nadchodzi zmiana, gdyż Artur Wachtarczyk, właściciel firmy ART-ENERGY z Gliwic, podpisał umowę dzierżawy działki nr 846 z miejską spółką, co umożliwi mu zarządzanie wieżą przez najbliższe 10 lat.

W pierwszej kolejności, nowy inwestor planuje otworzenie klubo-kawiarni na dwóch poziomach wieży, oferującej miejsce dla około 150 gości. Będzie to przestrzeń, w której odbywać się będą występy artystyczne i wydarzenia kulturalne. Artur Wachtarczyk zapowiada, że wszystkie prace remontowe będą przeprowadzone w ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków, aby minimalnie ingerować w historyczny charakter obiektu, jednocześnie zapewniając jego funkcjonalność. Pierwsze wydarzenie w tej przestrzeni planowane jest już pod koniec października bieżącego roku.

Poza ambitnymi planami dotyczącymi zabytkowej wieży ciśnień, inwestor ma również wizję zagospodarowania sąsiadującej z nią działki nr 847, na której znajduje się zbiornik wodny z początku XX wieku, będący własnością Miasta Gliwice. Aby usprawnić proces dzierżawy terenu dla wspólnej inwestycji, miasto zdecydowało o przekazaniu PWiK wspomnianej nieruchomości w zamian za działkę przy ulicy Zbożowej, która nie jest przypadkowo wybrana. W okolicy ulic Dworskiej i Zbożowej obecnie powstaje nowe miejskie osiedle mieszkalne, w którym planuje się również budowę żłobka i przedszkola. Dlatego też miasto chce pozyskać działkę, na której zamierza zbudować plac zabaw i teren rekreacyjny.

Ta wymiana działek przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: miastu, PWiK oraz inwestorowi, ale przede wszystkim mieszkańcom Gliwic. Dzięki takiej decyzji, nie tylko otrzymają oni nowe miejsce spotkań w postaci klimatycznej klubo-kawiarni, ale także zyskają plac zabaw i przestrzeń do rekreacji.

Decyzja w sprawie zamiany działek zostanie podjęta przez gliwickich radnych podczas najbliższej Sesji Rady Miasta, która odbędzie się 15 czerwca. Jest to krok naprzód w procesie rozwoju miasta, który umożliwi rewitalizację historycznego zabytku, stworzenie nowych miejsc kulturalnych i rekreacyjnych oraz zacieśnienie więzi społeczności lokalnej. Przywrócenie życia wieży ciśnień i jej otoczenia stanowi wspaniałą inicjatywę, która przyczyni się do ożywienia kulturalnego i społecznego Gliwic.

źródło: UM Gliwice

Visited 66 times, 1 visit(s) today
Zamknij