Napisane przez 5:27 pm Gliwice

Gliwice: Poszukiwany Daniel Pawlik za przestępstwo z art. 178a§1 k.k.

Daniel Pawlik Gliwice

Daniel Pawlik s. Bogdana jest poszukiwany przez władze na podstawie Listu Gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu z dnia 11.04.2023 roku. Mężczyzna urodził się w 1993 roku w Knurowie, a przestępstwo, za które jest poszukiwany, zostało popełnione z art. 178a§1 kodeksu karnego. Zgodnie z wyrokiem sądu, Pawlik ma odbyć 120 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Wszelkie informacje, które pomogą w schwytaniu poszukiwanego, są niezwykle ważne dla policji. W związku z tym, osoby, które wiedzą coś na temat miejsca pobytu Pawlika, są proszone o niezwłoczny kontakt z policjantami. Numerami telefonów, pod którymi można skontaktować się z władzami, są: 47 859 05 29 oraz 47 859 05 37. Można także zadzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112. W razie potrzeby, kontakt można nawiązać również drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.

Visited 22 times, 1 visit(s) today
Zamknij