Napisane przez 1:44 pm Ciekawostki

Intercyza – komu się opłaca?

Intercyza, jest coraz bardziej popularna jako narzędzie regulujące kwestie majątkowe w małżeństwie. Wskazują na to nie tylko oficjalne statystyki, ale również rosnąca liczba zapytań w sieci dotyczących tego zagadnienia. Kiedy warto zastanowić się nad jej zawarciem?

Intercyza w świetle prawa: Krótki przewodnik

Mimo że dla wielu intercyza wydaje się być nowością, jej korzenie sięgają dawnych lat. Już w 1964 roku, Kodeks rodzinny umożliwił jej zawarcie. Od tamtej pory, główne zasady dotyczące intercyzy w Polsce pozostały bez większych zmian. Standardowo, po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mają  wspólnotę majątkową, która obejmuje dobra nabyte wspólnie lub przez jednego z małżonków, chyba że prawo stanowi inaczej.

Majątek, który nie jest częścią wspólną, jest traktowany jako indywidualna własność każdego z małżonków. Obejmuje to m.in.: 

– Dobra zdobyte przed wejściem w związek małżeński.

– Majątek uzyskany przez dziedziczenie czy darowiznę, chyba że darczyńca zdecydował inaczej.

– Przedmioty służące indywidualnym celom, takim jak pasje czy hobby.

Dzięki intercyzie można dostosować zakres wspólnoty majątkowej do indywidualnych potrzeb.

 

Intercyza a zarządzanie majątkiem

 

Najczęściej wybieraną formą jest eliminacja wspólnoty majątkowej. W praktyce oznacza to, że każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem niezależnie. Co ważne, intercyza może być zawarta w dowolnym momencie małżeństwa, a nawet przed jego zawarciem. Jej skuteczność zależy od tego, czy strony trzecie były świadome jej istnienia. jeśli małżonkowie zawarli intercyzę, która wprowadza pewne zmiany w zarządzaniu majątkiem (np. wyłączenie pewnych dóbr z wspólności majątkowej), to ta intercyza będzie skuteczna wobec osób trzecich (np. wierzycieli, kontrahentów) tylko wtedy, gdy były one świadome istnienia tej intercyzy. W praktyce oznacza to, że jeśli małżonkowie zawarli intercyzę, ale nie poinformowali o niej wierzyciela, to wierzyciel może dochodzić swoich praw tak, jakby intercyza nie była zawarta.

 

Zmiany w zakupie nieruchomości dzięki intercyzie

Zawarcie intercyzy wpływa na proces zakupu nieruchomości. Małżonkowie, którzy nie mają wspólnego majątku, są traktowani jak współwłaściciele nieruchomości z określonymi udziałami. Istnieje również możliwość samodzielnego zakupu nieruchomości przez jednego z małżonków, jeśli dysponuje on odpowiednimi środkami lub zdolnością kredytową.

Banki w Polsce akceptują intercyzy. W zależności od sytuacji, osoby posiadające intercyzę są traktowane jako osoby samotne lub jako para w nieformalnym związku. Zarówno bank, jak i notariusz będą chcieli zapoznać się z treścią intercyzy, która musi być sporządzona w formie notarialnej.

 

Kwestie podatkowe i intercyza

 

Podatek od spadków i darowizn: Jeśli małżonkowie zawarli intercyzę, która wyłącza wspólność majątkową, mogą uniknąć podatku od darowizn w przypadku przekazywania sobie majątku. W przypadku standardowej wspólności majątkowej, majątek nabywany przez jednego z małżonków jest traktowany jako nabywany przez obu, więc nie ma potrzeby płacenia podatku od darowizn. Jednak w przypadku wyłączenia wspólności majątkowej przez intercyzę, przekazanie majątku między małżonkami może być traktowane jako darowizna, ale jest ona zwolniona z podatku.

 

Podatek dochodowy: Intercyza może wpłynąć na sposób rozliczania się z podatku dochodowego. W przypadku wspólnoty majątkowej, dochody obu małżonków są sumowane i dzielone na pół, a następnie każdy małżonek rozlicza się z połowy tej sumy. Jeśli małżonkowie zdecydują się na intercyzę wyłączającą wspólność majątkową, każdy z nich rozlicza się z własnych dochodów niezależnie.

 

Podatek od nieruchomości: Jeśli małżonkowie posiadają nieruchomość i zawarli intercyzę, która wyłącza tę nieruchomość z majątku wspólnego, tylko jeden z małżonków będzie odpowiedzialny za płacenie podatku od tej nieruchomości.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): W przypadku zawarcia intercyzy i przekazania majątku między małżonkami, może być konieczne zapłacenie PCC, chyba że umowa małżeńska zawiera klauzulę wyłączającą ten obowiązek.

 

Oczywiście, decyzja o zawarciu intercyzy powinna być dokładnie przemyślana i najlepiej udać się do kancelarii prawnej i skonsultować ją z prawnikiem specjalizującym się w tym temacie lub doradcą podatkowym. Intercyza ma wiele skutków prawnych i finansowych, które mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji małżonków.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij