Napisane przez 9:24 pm Ciekawostki

Jak jest Zabrze po niemiecku?

Z czym graniczy Zabrze?

Hindenburg – to nazwa miasta Zabrze w języku niemieckim.

W 1914 roku, na skutek ofensywy rosyjskiej, wojska niemieckie prowadziły zacięte walki w Prusach Wschodnich. Główną postacią tego konfliktu był generał Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, który dowodził niemieckimi siłami. Po zwycięstwie Niemiec, jako wyraz uznania dla generała Hindenburga, sześć miejscowości zostało nazwanych na jego cześć, w tym Zabrze. Decyzję o zmianie nazwy gminy i powiatu Zabrze na Hindenburg podjęła Rada Gminy Zabrze w grudniu 1914 roku, a następnie cesarz Wilhelm II zatwierdził tę zmianę w lutym 1915 roku.

Visited 45 times, 1 visit(s) today
Zamknij