Napisane przez 9:49 pm Ciekawostki • One Comment

Jaką dokumentację ze szkoleń BHP musi mieć pracodawca?

Jakie warunki pracodawca musi spełnić, aby przeprowadzić szkolenia BHP wstępne i okresowe?. Jak w praktyce dokumentować szkolenia okresowe BHP w miejscu pracy? O tym będzie nasz dzisiejszy felieton poradnikowy.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Pracodawca musi prowadzić kartotekę szkoleń BHP swoich pracowników, w której będą zapisywane daty przeprowadzenia szkoleń oraz ich tematyka. Takie dokumenty powinny być archiwizowane przez okres 10 lat.

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe, ponieważ jest to jeden z obowiązków pracodawcy, a także dowód na przeprowadzenie szkolenia i spełnienie wymagań prawnych. Dokumentacja powinna zawierać informacje dotyczące daty przeprowadzenia szkolenia, nazwiska osoby przeprowadzającej szkolenie oraz nazwiska pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniu.

W przypadku szkoleń okresowych, należy dodatkowo uwzględnić tematykę szkolenia oraz ocenę wiedzy pracowników. Istotne jest, aby dokumentacja była kompletna i przechowywana zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Pamiętajcie, że jako pracodawca, jesteście odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP swoim pracownikom, a także za prowadzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. Dlatego warto zainwestować w profesjonalne szkolenie BHP dla pracowników oraz zapewnić odpowiednie narzędzia do prowadzenia i przechowywania dokumentacji.

Dokumentacja ze szkolenia BHP

Dobra i rzetelnie przygotowana dokumentacja z przeprowadzonego szkolenia BHP jest kluczowa dla zapewnienia spokojnego przebiegu ewentualnej kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu poprawnego udokumentowania przeprowadzonych szkoleń, należy przygotować:

  • programy szkolenia,
  • dzienniki zajęć,
  • protokoły przebiegu egzaminu (wraz z wypełnionymi przez pracownika kartami odpowiedzi),
  • rejestr wydanych zaświadczeń,
  • zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

Początkowo, ilość wymaganych dokumentów może wydawać się przytłaczająca, jednak po uporządkowaniu pewnych kwestii, proces ten przestanie być tak skomplikowany. Ciekawe rozwiązane do zarządzania całą dokumentacją BHP proponuje program BHP do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie o nazwie VITS. Zawiera on całe moduły automatyzujące procesy tworzenia i archiwizacji dokumentów BHP.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia okresowego. Szkolenie to powinno być realizowane co 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach narażonych na szczególne zagrożenia, a co 5 lat dla pozostałych pracowników.

Po przeprowadzeniu szkolenia, pracodawca musi sporządzić protokół szkolenia BHP, w którym zapisze datę, temat, prowadzącego szkolenie oraz listę uczestników. Protokół powinien być podpisany przez prowadzącego oraz uczestników szkolenia. W przypadku, gdy ktoś nie pojawił się na szkoleniu, należy to również odnotować.

Kolejnym krokiem jest archiwizacja protokołów szkoleń BHP wraz z kartoteką szkoleń. Ważne jest, aby przechowywać dokumentację w sposób zabezpieczony i bezpieczny, np. w szafie pancernej lub w specjalnie dedykowanym pomieszczeniu.

Warto pamiętać, że dokumentacja szkoleń BHP jest bardzo ważna i stanowi nie tylko wymóg prawny, ale także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać szkolenia zgodnie z przepisami i starannie dokumentować ich przebieg.

Visited 73 times, 1 visit(s) today
Zamknij