Napisane przez 2:58 pm Ciekawostki

Jakie są najważniejsze kroki przy planowaniu obiektów przemysłowych?

Aby powstająca hala magazynowa lub zakład produkcyjny mogły zostać uznane za funkcjonalne i bezpieczne, należy bezwzględnie przestrzegać standardów technologicznych i projektowych. Dobra koncepcja architektoniczna owocuje optymalizacją przepływów logistycznych, wzmocnieniem kontroli nad czynnościami biznesowymi i poprawą BHP dla osób zatrudnionych. Przedstawiamy kilka kluczowych etapów, które zaowocują opracowaniem kompletnego projektu budynku przemysłowego.

Fazy skutecznego projektowania infrastruktury przemysłowej

Wznoszeniu konstrukcji dla przemysłu przyświecają dwie główne wytyczne: rentowność i szybkość. Do tego należy jeszcze dorzucić wymogi środowiskowe, jakie mają ugruntowanie w uchwalanych normach prawnych. Na definiowanie wszystkich aspektów bryły budynku warto poświęcić odpowiednio dużo czasu.

Pierwszym etapem przy projektowaniu nieruchomości staje się ustalenie wymiarów gmachu i wpisanie ich w obrys działki. Wbrew pozorom, już na tym etapie można popełnić wiele kosztownych błędów. Dynamiczny charakter procesów magazynowych wymusza na przedsiębiorcach zapewnienie przestronnej konstrukcji do składowania towaru, montażu przenośników taśmowych i swobodnego przemieszczania się wózków widłowych. Przewymiarowanie inwestycji również mija się z celem, gdyż wówczas koszty budowlane nadmiernie wydłużą okres zwrotu zamrożonego kapitału.

Pamiętaj o stworzeniu projektu przedwstępnego, gdzie umieścisz początkowe wizje i zaadaptowane rozwiązania. Dokument ten będzie podlegał regularnym waloryzacjom i stanowił punkt odniesienia dla wszelkich robót. W załącznikach do projektu umieść szczegółowy opis aktywności i procesów wykonawczych, zestawienie wszystkich komponentów i prefabrykatów, a także kalkulacje kosztów inwestycyjnych.

Po wykonaniu wymienionych czynności rozpoczyna się przejście do właściwej fazy projektowania. Plany architektoniczne muszą spełniać kryteria kompletności, szczegółowości i czytelności. Umieszczone w nich specyfikacje hali magazynowej wyznaczają kierunek dla działań ekipy wykonawczej. Finansowe ramy realizacji znajdują swoje ujęcie w dokumentacji budżetowej. Warto pomyśleć o rozdzieleniu wydatków na poszczególne fazy, dzięki czemu kontrola wydatków zyska na dokładności.

Komu powierzyć generalne wykonawstwo?

Ze względu na złożoność etapu planistycznego, wielu przedsiębiorców stawia na generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych. W przeciwieństwie do organizowania wszystkiego na własną rękę i koordynowania prac niezależnych podwykonawców współpraca z jedną ekipą gwarantuje lepszą jakość i szybkie postępy robót.

Generalne wykonawstwo jest usługą od A do Z, która rozpoczyna się już od fazy projektowania. To kluczowa zaleta dla inwestorów. Doświadczenie działu planistycznego skutkuje stworzeniem koncepcji bazowej, jaką później ta sama firma będzie wprowadzać w życie.

Sprawdź usługi firmy Probis – wykonawcy obiektów przemysłowych na terenie całej Polski. Pod adresem https://probis.info/ znajdziesz szczegółowe informacje o zakresie oferty. Dzięki Probis uwolnisz się od problemów organizacyjnych, jakie trapią licznych przedsiębiorców i zapewnisz sobie przystępny proces projektowania i wznoszenia hali przemysłowej.

Visited 14 times, 1 visit(s) today
Zamknij