Napisane przez 10:29 pm Ciekawostki

JGN Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, mieszkania, Plac Warszawski

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami zabrze

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu, w skrócie JGN Zabrze to jednostka organizacyjna Gminy działająca w formie jednostki budżetowej, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w 2005 roku. Pierwotnie nazywała się „Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami”.

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie, obsługę finansową i rachunkowo-księgową nieruchomościami na terenie Gminy Zabrze oraz Skarbu Państwa. Jej działalność obejmuje szeroki zakres czynności, od zarządzania nieruchomościami po realizację zadań remontowych.

Jej głównym celem była obsługa finansowa gospodarki nieruchomościami będącymi własnością lub współwłasnością Gminy Miejskiej Zabrze, Skarbu Państwa (dla których Prezydent Miasta wykonuje uprawnienia właścicielskie) oraz osób prawnych i fizycznych, których nieruchomości pozostają w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej Zabrze. Wykonuje czynności z zakresu obsługi rachunkowo-księgowej nieruchomości, w tym prowadzenie rachunkowości, zawieranie umów dotyczących rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie rejestru sprzedaży, kontrola windykacji zadłużeń oraz wybór zarządcy nieruchomości. Po zmianie uchwały w 2007 roku, katalog zadań Jednostki został poszerzony o czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami. Do głównych zadań należy obecnie: zwykły zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Zabrze, zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzenie windykacji należności Gminy Zabrze, obsługa udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz pełnienie funkcji inwestora, w tym realizowanie zadań remontowych finansowanych ze środków gminnych.

JGN Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – adres:

pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze
Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Zabrze
Gmina: M. Zabrze
Poczta: Zabrze
NIP: 648-25-68-497
REGON: 240235355

JGN Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – dane kontaktowe:

Telefon:

telefon: 32 373-48-10
faks: 32 373-48-19

E-mail:

sekretariat@jgnzabrze.pl

Doręczanie dokumentów elektronicznych:

Adres skrytki ePUAP: /JOFGN/SkrytkaESP

JGN Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami godziny otwarcia:

poniedziałek: 07:00–17:00
wtorek: 07:00–15:00
środa: 07:00–15:00
czwartek: 07:00–15:00
piątek: 07:00–15:00
sobota: Zamknięte
niedziela: Zamknięte

Nazwa

POGOTOWIE AWARYJNE

Adres

tel. 32 271 00 72

Nazwa

SEKRETARIAT

Adres

pl. Warszawski 10,  tel. 32 373 48 10

pok. nr 14 (parter)

 

Nazwa

BIURO PODAWCZE

Adres

pl. Warszawski 10,  tel. 32 373 48 15
pok. nr 22 (parter)

 

Nazwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 20

pok. nr 8 (parter)

 

Nazwa

AUDYTOR WEWNĘTRZNY,
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH,

SŁUŻBA BHP

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 88

pok. nr 105 ( I p.)

Nazwa

RADCA PRAWNY

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 64

pok. nr 19 (parter)

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 23

 

pok. nr 5 (parter)

 

 

Nazwa

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 21/22/24/25/26/27

pok. nr 4, 6, 7 (parter)

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU WINDYKACJI I EGZEKUCJI

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 35

pok. nr 3 (parter)

Nazwa

REFERAT WINDYKACJI I EGZEKUCJI

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 30/31/32/33/34/36/38

pok. nr 1, 2, 9 (parter)

 

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 18

pok. nr 18 (parter)

Nazwa

REFERAT ORGANIZACYJNO PRAWNY

Adres

pl. Warszawski 10, tel.  32 373 48 13/14/17

pok. nr 12, 17 (parter)

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 40

pok. nr 20 (parter)

Nazwa

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 41

pok. nr 21 (parter)

Nazwa

KOORDYNATOR KOMÓRKI DS. ADMINISTRACJI

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 64

pok. nr 19 (parter)

Nazwa

KOMÓRKA DS. ADMINISTRACJI

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 10/15

pok. nr 22 (parter)

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO

Adres

pl. Warszawski 10, tel.  32 373 48 77

pok. nr 104 ( I p.)

Nazwa

REFERAT UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO

Adres

pl. Warszawski 10, 32 373 48 71/72/73

pok. nr 123, 125, 126 ( I p.)

 

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 93

pok. nr 119 ( I p.)

Nazwa

REFERAT WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Adres

pl. Warszawski 10, tel.  32 373 48 90/91/92

pok. nr  118, 120 ( I p.)

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU ZASIEDLEŃ I NAJMU LOKALI

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 82

pok. nr 122 (I p.)

 

Nazwa

REFERAT ZASIEDLEŃ I NAJMU LOKALI

Adres

pl. Warszawski 10, tel. 32 373 48 80/81/83

pok. nr 121, 124 (I p.)

 

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU DZIERŻAW I GOSPODARKI ODPADAMI

Adres

ul. Piastowska 11, tel. 32 373 48 53

pok. nr 6 (I p.)

 

 

Nazwa

REFERAT DZIERŻAW I GOSPODARKI ODPADAMI

Adres

ul. Piastowska 11, tel. 32 373 48 54/55/56

pok. nr 5, 8 (I p.)

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU ROZLICZEŃ MEDIÓW

Adres

ul. Piastowska 11, tel. 32 373 48 59

pok. nr 9 (I p.)

Nazwa

REFERAT ROZLICZEŃ MEDIÓW

Adres

ul. Piastowska 11, tel 32 373 48 50/51/52/56

pok. nr 7,8 (I p.)

 

Nazwa

KIEROWNIK REFERATU OBIEKTÓW SPORTOWO-UŻYTKOWYCH

Adres

ul. Wolności 406, tel. 32 373 47 95

Pok. nr  1

 

Nazwa

KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH

Adres

ul. Wolności 406, tel. 32 373 47 91

pok. nr 1

Nazwa

REFERAT OBIEKTÓW SPORTOWO-UŻYTKOWYCH

Adres

ul. Wolności 406, tel. 32 373-47-91

pok. nr 1

 

Nazwa

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1

Adres

ul. 3-go Maja 84, tel. 32 373 47 10

 

Nazwa

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2

Adres

ul. Szczęść Boże 1 a, tel. 32 373 47 20

 

Nazwa

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3

Adres

ul. Staromiejska 15, tel. 32 373 47 30

 

Nazwa

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4

Adres

ul. Heweliusza 14, tel. 32 373 47 40

 

Nazwa

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 5

Adres

ul. Jordana 46, tel. 32 373 47 50

 

 

Visited 1 149 times, 2 visit(s) today
Zamknij