Napisane przez 5:03 pm Z regionu

Katowice: Finał w śledztwie ustawiania przetargów na nawierzchnie drogowe

Działania służb policyjnych są niezbędne w zwalczaniu przestępczości. Świadczy o tym zakończone w Katowicach śledztwo prowadzone przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP, dotyczące nieprawidłowości w przetargach na wykonanie nawierzchni drogowej.

Jak wynika z ustaleń śledczych, dwaj ówcześni funkcjonariusze publiczni jednego z Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Śląska oraz przedstawiciel jednego ze śląskich podmiotów gospodarczych, dopuścili się „ustawiania” dwóch przetargów na łączną kwotę prawie 6,5 mln złotych w 2020 roku. Zdaniem prokuratora podejrzani przekroczyli swoje uprawnienia i poświadczyli nieprawdę w dokumencie.

Według zgromadzonego materiału dowodowego, osoby te podczas ogłaszania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej weszły w porozumienie z jednym ze śląskich przedsiębiorców, ujawniając mu poufne informacje o treści ofert składanych przez pozostałych oferentów. Pracownicy ci doprowadzili do wybrania i zatwierdzenia oferty, którą popierali, co skutkowało wygraniem przetargu przez konkretnego przedsiębiorcę. Podobny schemat działania zastosowano już wcześniej, również zakończył się wyborem tego samego wykonawcy.

Jednak prawda w końcu wyszła na jaw i podejrzani przyznali się do winy. W skierowanym do sądu wniosku o ukaranie, prokurator wystąpił o uzgodnioną z podejrzanymi karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a także o zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych i związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Pracujący nad sprawą śledczy zastosowali wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego.

W przypadku przedsiębiorcy, który w nieuczciwy sposób wygrał przetargi na wykonanie nawierzchni drogowej, usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Podejrzany również przyznał się do winy i trafił do sądu. Prokuratura wnioskowała o skazanie go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 50 000 zł.

Powyższa sprawajest kolejnym przykładem na to, jak ważną rolę odgrywają organy ścigania w ochronie interesów publicznych i walki z korupcją.

Takie działania nie tylko szkodzą interesom społecznym, ale także wpływają negatywnie na zaufanie do instytucji państwowych oraz gospodarczych. Przypomina to, że przestrzeganie zasad etyki i uczciwości jest niezbędne w działaniach służących dobru publicznemu.

Policjanci oraz prokuratorzy, którzy brali udział w prowadzeniu śledztwa, nie zostawili żadnego kamienia na kamieniu, by zapewnić, że osoby winne zostaną ukarane zgodnie z prawem. Tego typu działania są bardzo ważne, ponieważ stanowią sygnał dla potencjalnych przestępców, że korupcja i oszustwa nie pozostaną bezkarnym.

Należy pamiętać, że walka z korupcją i nieprawidłowościami jest procesem ciągłym i wymaga współpracy wszystkich instytucji i obywateli. Tylko w ten sposób możemy stworzyć bezpieczne i uczciwe środowisko dla nas wszystkich.

źródło: Policja Śląsk

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij