Napisane przez 9:15 pm Ważne w mieście

Konsultacje społeczne projektu zmian komunikacji miejskiej

Możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących projektu zmian w obsłudze i ofercie transportu zbiorowego w Zabrzu rozpoczyna się 23 stycznia i potrwa do 28 kwietnia (piątek). Mieszkańcy naszego miasta mają okazję wyrazić swoje opinie w trakcie konsultacji społecznych.

Projekt transportu zbiorowego w Zabrzu został poddany konsultacjom społecznym. Zachęcamy do zapoznania się z projektem, który uwzględnia:

  1. Zmiany tras przejazdu niektórych linii autobusowych,
  2. Uruchomienie nowych linii autobusowych,
  3. Dostarczenie komunikacji do obszarów peryferyjnych, pozbawionych dotychczasowej komunikacji,
  4. Poprawienie i upłynnienie ruchu drogowego poprzez częściową zmianę tras przejazdu taboru autobusowego.

Mieszkańcy miasta mają możliwość przekazania swoich opinii i wniosków pisemnie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu lub drogą elektroniczną na adres sekretariat_gim@um.zabrze.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i przekazania swojego głosu w sprawie poprawy transportu zbiorowego w naszym mieście!

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij