Napisane przez 10:24 pm Ciekawostki

Laureat Nagrody Nobla prof. Brian Kobilka. Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej

Laureat Nagrody Nobla prof. Brian Kobilka

30 maja br. Politechnika Śląska włączyła w poczet Doktorów Honorowych jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej medycyny, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – prof. Briana Kobilkę. Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym uczelni w Gliwicach.

Profesor Brian Kobilka będzie 54. Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej i jednocześnie pierwszym, który jest laureatem Nagrody Nobla. Naukowiec otrzymał ją w 2012 roku wraz Robertem Lefkowitzem za badania receptorów sprzężonych z białkami G. Badania te przyczyniły się do znacznego postępu w biologii komórki i medycynie. Uczelnia honoruje dziś najwyższą godnością akademicką człowieka poświęcającego się z ogromną pasją i zaangażowaniem działaniom na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia. Wybitnemu lekarzowi, biologowi molekularnemu, badaczowi i naukowemu wizjonerowi, który dzięki talentowi i ogromnej wiedzy, a także niezachwianej wierze w sukces, popartej wytrwałością i konsekwencją w dążeniu do celu, dokonał przełomowego odkrycia. Zmieniło ono stan badań w naukach medycznych i przeniosło na nowy, dotychczas nieosiągalny poziom leczenie oraz farmację i farmakologię.

Przyjęcie tego zaproszenia to jest ogromne wyróżnienie dla całego środowiska naukowego naszej aglomeracji górnośląskiej, dla naszego regionu. To także ogromna nobilitacja. Ostatnie 2 dni były bardzo pracowite, bo pan profesor miał możliwość zwiedzenia miast, w których Politechnika Śląska prowadzi swoją działalność badawczą i dydaktyczną. Zapoznał się z historią regionu, ale także poznał jego ogromny potencjał badawczy, który może być wykorzystany w międzynarodowej współpracy. W

2019 roku przystąpiliśmy do konkursu inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza i znaleźliśmy się w gronie 10 laureatów tego programu. Jednym z celów, które sobie wtedy postawiliśmy, jest umiędzynarodowienie i współpraca z czołowymi ośrodkami badawczymi. Myślę, że ta wizyta zaowocuje dalszą efektywną współpracą – mówi rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Podkreśla także, iż badania w medycynie nie mogą obejść się bez nowoczesnych technologii, bez inżynierii biomedycznej. – Myślę, że spotkania zaplanowane na czas pobytu Pana Profesora w gościnnej Politechnice Śląskiej oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są  okazją do jeszcze lepszego wzajemnego poznania się oraz zaprezentowania potencjału i ambicji Politechniki Śląskiej – dodaje rektor.

Sam prof. Brian Kobilka w odpowiedzi na słowa rektora podkreślał, że to dla niego bardzo duży zaszczyt móc przebywać na Politechnice Śląskiej. Dostrzegał gościnność i ciepłe przyjęcie. Dziękował za możliwość odwiedzenia tych wszystkich miejsc, które dotychczas zobaczył oraz zaprezentowanie Politechniki Śląskiej. Odwołał się także do spotkania z naukowcami na Politechnice Śląskiej, które miało miejsce dzień wcześniej: – Miałem szansę spotkać się i słuchać tego, co członkowie zespołu badawczego z Centrum Biotechnologii PŚ opowiadali o swoich badaniach. I muszę powiedzieć, że były to bardzo ciekawe rozmowy o badaniach na najwyższym, światowym poziomie, porównywalnym np. z Uniwersytetem Stanforda. Jestem pod bardzo wielkim wrażeniem, zwłaszcza tego, że stawia się tutaj ważne i odważne pytania, pracuje się z najnowocześniejszymi technologiami, czyli robi się coś, co na pewno w przyszłości będzie bardzo użyteczne – mówił doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

Kilkudniowa wizyta prof. B. Kobilki i jego żony daje możliwość poznania się i nawiązania kontaktów międzyuczelnianych, ale także z udziałem miast-gospodarzy Politechniki Śląskiej, czyli Gliwic, Katowic i Zabrza.

Dla miasta Gliwice to wielka radość gościć laureata Nagrody Nobla, wybitnego naukowca. Miasto Gliwice jest miastem akademickim, siedzibą jednej z najlepszych i największych uczelni w Polsce. Jest także ośrodkiem rozwoju medycyny i działalności w tym obszarze. Mamy Instytut Onkologii, który jest wiodącym ośrodkiem leczenia raka w Polsce. I bardzo nas cieszy to, że właśnie Politechnika Śląska nadaje tytuł Doktora Honoris Causa prof. Kobilce – mówi prezydent Gliwic, Adam Neumann. Zauważa także wspólne płaszczyzny między badaniami profesora i obszarami badań Politechniki Śląskiej, które mogą być realizowane w Gliwicach

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Brianowi Kobilce odbyło się jednomyślną decyzją Senatu uczelni. Jednoznacznego poparcia dla wniosku Kolegium Rektorskiego PŚ o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. B. Kobilce udzieliła senacka Komisja ds. Godności Honorowych oraz Senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na podstawie opinii przygotowanych odpowiednio przez Profesor Martę Dziedzicką-Wasylewską i Profesor Katarzynę Mizię-Stec. Senat Politechniki Śląskiej na tej podstawie przyjął 17 kwietnia 2023 roku jednomyślnie stosowną uchwałę.

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, a także promotor przewodu Doktoratu Honoris Causa prof. Kobilki tak wspomina w swej laudacji początki kontaktów i znajomości z noblistą: – Mija rok, gdy poznałem Pana Profesora. Już wkrótce po pierwszym kontakcie, nasze wymiany myśli stawały się coraz częstsze, a Pan Profesor z zainteresowaniem wsłuchiwał się i zapoznawał z działalnością Politechniki Śląskiej. Trudnym do opisania wyróżnieniem dla mnie była wizyta w domu Pana Profesora i bardzo ciepłe przyjęcie przez Niego i Jego żonę Tong Sun. Udając się na to spotkanie, byłem przygotowany, że potrwa bardzo krótko i będzie miało formalny charakter. Było zupełnie inaczej. Rozmowa nie miała końca, mogłem zobaczyć i dotknąć dyplomu i medalu Nobla, wykonać pamiątkowe zdjęcia, aż w końcu z Tong Sun udać się na przejażdżkę ulicami Palo Alto. Od tego momentu pozostawaliśmy w stałym kontakcie przesyłając dziesiątki wiadomości. Moja fascynacja Panem Profesorem udzieliła się Jego Magnificencji Rektorowi, Kolegium Rektorskiemu i wielu pracownikom Uczelni, z którymi miałem okazję podzielić się informacjami o tej niezwykłej znajomości. W toku naszych rozmów w Uczelni i planowania wizyty Profesora Kobilki z Żoną w Politechnice Śląskiej zrodziła się idea nadania Mu tytułu Doktora Honoris Causa.

Zaznacza przy tym, że olbrzymim wsparciem i niezwykłą motywacją dla Wspólnoty Politechniki Śląskiej do kontynuowania działań badawczych jest 6-cio dniowa wizyta na naszej Uczelni dwojga znakomitych naukowców – Pana Profesora Briana Kobilki wraz z żoną Tong Sun. Bohater dzisiejszej uroczystości, to postać symboliczna, niezwykle ceniona w świecie za swoje osiągnięcia o olbrzymim znaczeniu dla ratowania zdrowia i życia ludzi, podziwiana za działalność naukową, innowacyjną, organizacyjną i społeczną, jednocześnie osoba bardzo życzliwa naszej Uczelni. Cieszę się, że to właśnie mi przypadł w udziale zaszczyt promowania na Politechnice Śląskiej Pana Profesora Briana Kobilki – podsumowuje prof. Pawełczyk.

Partnerem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. – Jako GZM chcemy być partnerem wspierającym świat nauki, bo w niej widzimy szansę dla regionu. Chcemy tworzyć w naszej Metropolii przestrzeń dla nauki i wspierać różne możliwości, aby nasi studenci i badacze mogli gościć na swoich wydziałach i uczelniach światowej klasy naukowców; aby mogli się od nich uczyć i czerpać inspirację. Dzisiaj tę inspirację zyskują, dzięki nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Brianowi Kobilce, którego odkrycie i praca badawcza ma wpływ na podnoszenie komfortu życia i zwiększania skuteczności leczenia – powiedział Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Profesor Brian Kobilka dołącza do grona wybitnych profesorów i twórców z uczelni i jednostek badawczych, których Politechnika Śląska wyróżniła zaszczytnym tytułem Doktora Honoris Causa. W minionych latach otrzymali go m.in. Bertrand Piccard z Solar Impuls Foundation, Jurij Bobalo z Politechniki Lwowskiej oraz Methin Akay z University of Houston.

Wcześniej laureat Nagrody Nobla prof. Brian Kobilka wziął udział w seminarium naukowym „Politechnika Śląska dla medycyny”. Podczas wydarzenia naukowcy zaprezentowali nobliście oraz jego małżonce, także naukowczyni Tong Sun Kobilka, swoje badania naukowe. Seminarium było okazją do rozpropagowania badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej a także dyskusji z prof. Brianem Kobilką.  – Liczymy na to, że to, co przedstawiliśmy, profesor Kobilka będzie mógł przekazać swoim współpracownikom i wykorzystać promując Politechnikę Śląską. Wśród naszych obszarów badawczych mamy jeden związany z Onkologią obliczeniową i spersonalizowaną medycyną. Jednak jest on na tyle szeroki, że nie byliśmy w stanie przedstawić wszystkich badań jakie prowadzimy w tym zakresie. Wybraliśmy te, które mają chociaż częściowy związek z badaniami profesora Kobilki. Widziałem, że pan profesor był zainteresowany, zadawał pytania i liczę na nawiązanie współpracy –  powiedział prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk

Profesor Brian Kobilka nie wykluczył nawiązania takiej współpracy w przyszłości. Przyznał, że zaprezentowane podczas seminarium badania naszych naukowców są na wysokim poziomie. –  Myślę, że są to badania na skalę międzynarodową – dodał noblista. Zaprezentowane badania naukowców Politechniki Śląskiej:

Prof. dr hab. inż. Marek Łos – Cancer research and venturing into regenerative medicine

Dr hab. Artur Góra, prof. PŚ – Water molecules as a key for enzymes interior understanding and reshaping

Dr hab. Magdalena Skonieczna, prof. PŚ – Molecular mechanism of regulated cell death in the aspect of civilization diseases

Dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz, prof. PŚ – Development of multifunctional biomaterials: working at the interface of electrochemistry, microbiology and neural engineering

Dr inż. Michał Marczyk – Harnessing the power of statistical and machine learning models for advancing cancer research

Dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. PŚ – Hydrogels in biomedical applications

Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun – Reconstruction of tissue gradients with 3D printing –

Seminarium to wspaniała okazja żeby promować polską naukę na poziomie światowym i żeby podkreślić, że w Polsce również robi się ciekawe projekty, które mogą wpłynąć na rozwój medycyny, przemysłu a w tym przypadku na nauki biologiczno-chemiczne – powiedział prof. Marek Łos, który zaprezentował swoje badania nad rakiem i medycyną regeneracyjną.

– Takie spotkania to także możliwość nawiązania współpracy z najlepszymi ośrodkami i poznania jak robi się badania na najwyższym światowym poziomie – dodał dr hab. Artur Góra, prof. PŚ. Naukowiec przedstawił swoje badania pt. „Cząsteczki wody jako klucz do zrozumienia i przekształcania wnętrza enzymów”.

W seminarium z prof. Brianem Kobilką udział wzięły władze Uczelni: prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. infrastruktury i promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ a także naukowcy i studenci.

Jednym z punktów programu wizyty prof. Kobilki na Politechnice Śląskiej było spotkanie młodzieżą z Ukrainy, która studiuje na Politechnice Śląskiej. Profesor jest zaangażowany w pomoc ofiarom wojny, i to na ich cel przekazał środki finansowe. Wsparcie otrzyma szpital dziecięcy w Łucku w Ukrainie.

PROGRAM WIZYTY na Politechnice Śląskiej – wybrane punkty z agendy

Niedziela 28 MAJA:

10:15 – 10:40    Radiostacja

11:10  – 12:40   Kopalnia Guido

15:30 – 17:00    Muzeum Śląskie

17:20 – 18:00    Zwiedzanie Nikiszowca

Poniedziałek 29 MAJA:

10:00 – 12:00    Seminarium naukowe „Politechnika Śląska dla medycyny”

12:00 – 12:15    krótki spacer po kampusie

13:30 – 17:00    Centrum Biotechnologii, EHTIC w Zabrzu, Narodowy Instytut Onkologii

17:00 – 17:45    Spotkanie ze studentami i pracownikami z Ukrainy – sala Senatu

Wtorek 30 MAJA:

09:30 – 10:30     Konferencja prasowa

11:00 – 14:30     Uroczystość DHC, laudacja, wykład, „sto lat”, wystąpienia gości

16:00 – 18:00     Spotkanie ze Wspólnotą Uczelni, moderator: prof. dr hab. inż. M. Pawełczyk

Aula A, CEK

 

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcie Prof. Briana Kobilki było podstawą przełomowego odkrycia zespołu Roberta Lefkowitza dotyczącego budowy receptorów GPCR. Naukowcy wykazali, że receptory te posiadają siedem domen przenikających przez błonę komórkową, z których każda odgrywa specyficzną rolę w aktywności receptora.

W latach 1989-90 Kobilka założył własne laboratorium na Stanford University, gdzie otrzymał profesurę w dziedzinie medycyny oraz fizjologii molekularnej i komórkowej. Kontynuował badania nad związkami pomiędzy strukturą i funkcją GPCR, wykorzystując receptory adrenergiczne jako systemy modelowe.

Stał się znany z zastosowania innowacyjnych technik biofizycznych, zwłaszcza krystalografii rentgenowskiej, w której wiązka promieniowania rentgenowskiego jest rzutowana na kryształ białka, tworząc wzór dyfrakcyjny, który może być następnie wykorzystany do określenia struktury atomowej białka w trzech wymiarach. Prof. Kobilka poświęcił dwie dekady na opracowanie procesu generowania kryształów białka receptora beta2-adrenergicznego, które były wystarczająco duże, by można je było analizować w synchrotronie. Zmieniająca się konformacja receptora dodatkowo komplikowała proces krystalizacji. Jednak w 2011 roku, po skorzystaniu z pomocy kolegów w Stanach Zjednoczonych i Europie, Prof. Brian Kobilka opublikował pierwszy wysokiej rozdzielczości widok sygnalizacji transmembranowej przez receptor beta2.

Opracowanie to zostało uznane za kamień milowy w biologii i umożliwiło produkcję kryształów innych receptorów GPCR. Szczególne znaczenie miała możliwość zbadania struktur GPCR o znaczeniu farmakologicznym, co otworzyło ścieżkę do opracowania leków ukierunkowanych na konkretne receptory, zwiększając w ten sposób korzyści terapeutyczne przy jednoczesnej minimalizacji skutków ubocznych.

Prof. Kobilka założył firmę biotechnologiczną ConfometRx, która skupia się na rozwoju technologii odkrywania leków opartych na GPCR, a także Kobilka Institute of Innovative Drug Discovery w kampusie Chinese University of Hong-Kong. Organizuje GPCR Workshop poświęcony współpracy nauki z przemysłem, wspierając opracowywanie terapii dla receptorów sprzężonych z białkami G.

Prof. Kobilka jest laureatem nagrody American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics John J. Abel Award in Pharmacology z 1994 roku. Jego praca nad strukturą GPCR otrzymała drugą nagrodę „Breakthrough of the Year” w 2007 roku przyznawaną przez magazyn naukowy Science. W 2011 roku został wybrany do National Academy of Sciences w USA. W 2017 roku otrzymał nagrodę Golden Plate Award American Academy of Achievements

Wskaźniki bibliometryczne Pana Profesora Briana Kobilki w kwietniu 2023r. przedstawiały się następująco:

– liczba publikacji w czasopiśmie Nature (główne wydanie): 40

– liczba publikacji w innych czasopismach z grupy Nature: 30

– liczba publikacji w czasopiśmie Science (główne wydanie): 13

– liczba publikacji w innych czasopismach z grupy Science: 3

– ogólna liczba publikacji indeksowanych w Scopus: 359 (w tym 12 errat i korekt)

– indeks H wg Scopus – 126 (bez autocytowań – 123)

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij