Napisane przez 10:15 pm Ważne w mieście

Major Roman Grabowski wyróżniony – otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

fot. Paweł JaNic Janicki / UM Zabrze

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zabrze, major Roman Grabowski został uhonorowany za swoją wyjątkową działalność publiczną. W uroczystej ceremonii wręczono mu Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP, oraz Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wyróżnienia te są wyrazem uznania za zaangażowanie w propagowanie idei pamięci narodowej oraz za wkład w rozwój kraju.

Mjr. Roman Grabowski, który rok temu otrzymał złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, został ponownie wyróżniony za swoją całokształtną działalność, której celem było przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu. Odznaczenie to przyznawane jest wyjątkowym osobom fizycznym i innym podmiotom, które swoją pracą i zaangażowaniem wnoszą wartość do lokalnej społeczności.

Mjr. Roman Grabowski zyskał uznanie za swoje osiągnięcia jako dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu, członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, kurator Sądowy w Zabrzu oraz prezes zabrzańskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Mjr. Grabowski jest także inicjatorem przedsięwzięć, które mają na celu upamiętnienie miejsc historycznych kaźni Narodu Polskiego. Aktywnie działa na rzecz budowy pięknego pomnika Bohaterów Monte Cassino oraz przekazuje nieocenioną pomoc środowiskom harcerskim w naszym mieście.

Jego działania są doceniane nie tylko przez mieszkańców Zabrza, ale także przez władze regionu, co potwierdza kolejna przyznana mu odznaka. Mjr. Roman Grabowski to przykład dla innych, że z determinacją i zaangażowaniem można wiele osiągnąć dla dobra społeczeństwa.

źródło: UM Zabrze

Visited 16 times, 1 visit(s) today
Zamknij