Napisane przez 10:56 pm Ciekawostki

MDK2 Zabrze

mdk2 zabrze

W sercu Zabrza, na ulicy 3 Maja, znajduje się miejsce, które od lat jest centrum kultury i rozwoju dla młodzieży – Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

Historia Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu

Początki i tradycje śląskiego muzykowania

Jesienią 1956 roku, wkomponowując się w tradycje śląskiego muzykowania, Władysław Rzeszowski założył zespół grający na akordeonie. Zainteresowanie było tak duże, że postanowiono nadać temu organizacyjne ramy. Wszystko zaczęło się od kursu dla instruktorów, który ukończył p. Rzeszowski.

Rozwój i poszerzanie oferty

W kolejnych latach oferta Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 systematycznie się rozszerzała. Powstały kółka krawieckie, modniarskie, plastyczne i teatralne. Muzyka jednak zawsze była w centrum uwagi. Zespoły akordeonistów zyskiwały uznanie nie tylko w regionie, ale i poza jego granicami.

Zmiana nazwy i statusu placówki

Z początkiem 2010 roku, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 przekształciło się w Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, stając się ważnym punktem na kulturalnej mapie Zabrza.

Oferta programowa MDK2

Koła i sekcje

MDK2 oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci i młodzieży. Wśród nich znajdują się zajęcia taneczno-rytmiczne, dziennikarskie, polonistyczne, informatyczne, muzyczne oraz rekreacyjno-sportowe.

Zespoły i grupy

Dumą placówki są zespoły muzyczne, teatralne i taneczne. Wśród nich wyróżnić można Teatr Tańca Atrum, Dziecięcy Teatr Tańca, zespoły baletowe oraz chóry.

Pracownie MDK2

MDK2 Zabrze posiada bogatą ofertę pracowni. Wśród nich znajdują się zajęcia taneczne, zespół perkusyjny i rockowy, zajęcia teatralne, nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz koło instrumentów klawiszowych i wokalnych.

Aktualności i wydarzenia

MDK2 regularnie organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Warto śledzić ich stronę internetową oraz media społecznościowe, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.

Podsumowanie

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu to miejsce, które od lat służy młodzieży jako centrum kultury i rozwoju. Bogata oferta zajęć, pasjonujące zespoły i pracownie oraz liczne wydarzenia sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe na kulturalnej mapie Zabrza.

Visited 43 times, 1 visit(s) today
Zamknij