Napisane przez 8:19 pm Biznes, Ważne w mieście

Nowy Punkt Porad dla Biznesu w Zabrzu

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, we współpracy z Miastem Zabrze oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, powstał Punkt Porad dla Biznesu. Obecnie działa on w formie wirtualnej jako platforma internetowa dostępna pod adresem www.ppdb.polsl.pl. Przedsiębiorcy oraz osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą mogą korzystać z darmowych porad oferowanych przez ekspertów.

Baza ekspertów liczy kilkadziesiąt osób, w tym doktorantów, adiunktów i profesorów, głównie z Wydziału Organizacji i Zarządzania. Planowane jest rozszerzenie działalności Punktu o nowe obszary kompetencji i włączenie do bazy ekspertów pracowników innych wydziałów Politechniki Śląskiej i podmiotów współpracujących.

Obszary tematyczne, w których eksperci udzielają porad, obejmują między innymi BHP, innowacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, jakość produkcji i usług, transport, zarządzanie projektami, narzędzia marketingowe, modele biznesowe, audyty i szkolenia. Portal posiada inteligentną wyszukiwarkę, która dobiera optymalnego eksperta dla konkretnego problemu lub przedstawia rozwiązania na podstawie najczęściej zadawanych pytań.

źródło: um zabrze

Visited 52 times, 1 visit(s) today
Zamknij