Napisane przez 2:07 pm Ciekawostki

Odblaskowa szkoła

We wrześniu 2023 SP nr 46 w Zabrzu przystąpiła do realizacji programu

„Odblaskowa szkoła”. Jego celem jest popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród uczniów oraz promowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
W związku z powyższym uczniowie zrealizowali następujące zadania:
– w ramach akcji „sprzątanie świata” zbierano śmieci w najbliższej okolicy,
a przy okazji młodzież poznała przyczyny montowania progów zwalniających
na drogach, znaki drogowe umieszczone w pobliżu szkoły, zasady postępowania w pobliżu przejazdu kolejowego i placu budowy
– klasy pierwsza i trzecia w ramach zajęć pozalekcyjnych poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nauczyły się stosować je w praktyce (zabawy „Samochody”, „Policjant”, „Garaże”, „Ruch uliczny”)
– uczniowie klasy siódmej przygotowali GIF-y promujące bezpieczeństwo
w ruchu drogowym
– uczniowie klasy ósmej spotkali się z grupą zabrzańskich seniorów i wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa pieszych; młodzi ludzie przygotowali prezentację i ulotki, rozdali elementy odblaskowe
– przećwiczono z dziećmi w praktyce zachowania z zakresu wychowania komunikacyjnego (różne sytuacje drogowe na torach przeszkód i torach jazdy)
– popularyzowano stosowanie wszelkiego rodzaju odblasków zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
– młodzież wzięła udział w prelekcji przygotowanej przez nauczycieli wf-u związanej z bezpiecznym poruszaniem się po drogach i ścieżkach rowerowych, sprawdzała stan techniczny swoich jednośladów, chętnie uczestniczyła
w konkurencjach sprawnościowych.
Akcja nie tylko poszerzyła i utrwaliła wiedzę uczniów we wskazanym zakresie, ale wpłynęła także na integrację społeczności lokalnej i miała wymiar proekologiczny.

Visited 43 times, 1 visit(s) today
Zamknij