Napisane przez 9:57 pm Ważne w mieście

Otrzymuj SMS przed każdą przerwą w dostawie wody

powiadomienia sms - awaria wody zabrze

Awaria sieci wodociągowej lub planowane remonty, mające na celu polepszenie działania, mogą być przyczyną przerwy w dostawie wody. W przypadku awarii, która jest często losowym wypadkiem i trudnym do przewidzenia, brak dopływu wody może znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Aby umożliwić mieszkańcom miasta, którzy są dotknięci przerwą w dostawie wody, jak najszybsze poinformowanie o takiej sytuacji, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oferuje bezpłatną usługę powiadomień SMS.

Usługa powiadomień o awariach i wyłączeniach wody jest bezpłatna. SMS-y są wysyłane codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00. Aby do niej przystąpić, należy wysłać SMS na numer 664 071 500 z treścią „prefiks”, gdzie prefiks to numer obszaru miasta. Koszt wysłania SMS-a zależy od operatora telekomunikacyjnego. Na przykład wpisanie „10” zapisze cię na subskrypcję dla dzielnicy Maciejów.

Dzielnica Prefiks Dzielnica Prefiks
Maciejów 10 Mikulczyce 19
Biskupice 11 Osiedle Młodego Górnika 20
Rokitnica 12 Osiedle Mikołaja Kopernika 21
Helenka 13 Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego 22
Zaborze Południe 14 Guido 23
Zaborze Północ, Poremba 15 Pawłów 24
Centrum Północ, Skłodowskiej-Curie, północna część Środmieścia 16 Kończyce 25
Centrum Południe, południowa część Środmieścia 17 Makoszowy 26
Grzybowice 18 Zandka 27

Można zarejestrować się w kilku grupach powiadomień. Aby zapisać się do kolejnej grupy, wystarczy wysłać kolejnego SMS-a. Po zapisaniu się do usługi, w przypadku przerwy w dostawie wody w twojej dzielnicy, otrzymasz SMS z następującymi informacjami:

  • AWARIA: informacja o przybliżonym miejscu awarii
  • REJON: nazwy ulic, na których może brakować wody
  • CZAS: przewidywany czas usunięcia awarii, podany w godzinach lub w przedziale czasowym (od kiedy do kiedy).

Przykład: AWARIA: Wolności 215 REJON: Wolności od 200 do 230, Torowa, Podgórna CZAS: 2 godziny.

Aby anulować subskrypcję powiadomień, należy wysłać SMS na numer 664 071 500 z prefiksem dzielnicy, z której były one wysyłane. Koszt wysłania SMS-a zależy od operatora.

Warto pamiętać, że informacje o awariach przesłane za pomocą SMS-ów są jedynie orientacyjne. Nie należy ich traktować jako jedynych źródeł informacji o braku dostawy wody. ZPWiK stara się udostępniać jak najbardziej szczegółowe wiadomości.

Visited 25 times, 1 visit(s) today
Zamknij