Napisane przez 3:12 pm Ciekawostki

Podstawowy słownik pojęć OZE

Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, odgrywają coraz większą rolę w polskim miksie energetycznym. Świadomość na ich temat wciąż nie jest jednak wysoka, dlatego dziś przedstawiamy krótki słownik najważniejszych pojęć związanych z OZE.

Absorpcja

Proces wychwytywania fotonów przez ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym elektrony w półprzewodniku są pobudzane do ruchu i tworzy się przepływ prądu.

Biomasa

Substancje organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. Najczęściej biomasa, podobnie jak pochodzący z niej biogaz, podlega procesowi spalania jako odnawialne źródło energii.

Elektrownia wodna

Wytwarza prąd wykorzystując siłę przepływającej wody. Elektrownie wodne dzielą się na przepływowe oraz szczytowo-pompowe. W Polsce nie odgrywają znaczącej roli.

Forma słoneczna

Elektrownia wykorzystująca panele fotowoltaiczne, produkująca znacznie więcej mocy niż domowe instalacje. Warto nadmienić, że dzierżawa działki pod fotowoltaikę, czyli farmę słoneczną to obecnie szansa na uzyskanie pewnego pasywnego dochodu dla posiadaczy gruntów rolnych.

Inwerter

Element instalacji fotowoltaicznej, w którym prąd stały przetwarzany jest w prąd zmienny, który następnie może trafić bezpośrednio do gniazdek lub do sieci elektroenergetycznej. Inwerter służy także do sterowania pracą domowej instalacji fotowoltaicznej.

Kolektor słoneczny

Urządzenie często mylone z panelami fotowoltaicznymi. W przeciwieństwie do nich kolektor słoneczny przetwarza energię słoneczną na energię cieplną, a nie prąd elektryczny. W domowych instalacjach często służy do podgrzewania CWU.

Licznik dwukierunkowy

Licznik prądu montowany w instalacjach prosumenckich, który mierzy nie tylko pobór prądu, ale także moc wyprodukowaną i przekazaną do sieci elektroenergetycznej. W ten sposób możliwe jest rozliczenie prosumenta ze sprzedawcą.

Ogniwo fotowoltaiczne

Podstawowy element budowy paneli solarnych. Ogniwo wytwarza prąd dzięki pobudzaniu elektronów do ruchu za sprawą fotonów w półprzewodniku, najczęściej monokrystalicznym lub polikrystalicznym krzemie.

Prosument

Prosument jest jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej produkując ją na własny użytek, a jednocześnie oddając nadwyżki do sieci i obierając z niej prąd w momencie niewystarczającej produkcji mocy. Standardowym przykładem prosumenta jest właściciel domowej instalacji fotowoltaicznej.

Visited 15 times, 1 visit(s) today
Zamknij