Napisane przez 11:15 pm Ważne w mieście

Podsumowanie rocznej działalności Straży Pożarnej w Zabrzu

straż pożarna Zabrze

W dniu 17 lutego 2023 roku miała miejsce coroczna narada podsumowująca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu za rok 2022.

Rozpoczęcie narady polegało na złożeniu meldunku przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zabrzu, st. kpt. Grzegorza Gorpiela, który przekazał go Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Rafałowi Świerczkowi. Następnie, Komendant Miejski PSP w Zabrzu, st. bryg. Tomasz Bajerczak powitał przybyłych gości, w tym m.in.: Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Rafała Świerczka, Poseł na Sejm Panią Barbarę Dziuk, Prezydent Miasta Zabrze, Panią dr Małgorzatę Mańka-Szulik, Wiceprezydenta Miasta Zabrze Pana Borysa Borówkę, kapelana diecezjalnego PSP i OSP diecezji gliwickiej, Księdza Piotra Szczygielskiego, Komendanta Policji w Zabrzu, insp. Dariusza Kopcia, Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu, Zbigniewa Juskowiaka, Prezesów jednostek OSP z miasta Zabrze, przedstawicieli Samorządu Miasta Zabrze, przedstawicieli innych służb oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

Na początku narady, Komendant Miejski PSP w Zabrzu, st. bryg. Tomasz Bajerczak, wraz z Zastępcą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Rafałem Świerczkiem, Panią Poseł na Sejm Barbarą Dziuk oraz Prezydentem Miasta Zabrze, Panią Małgorzatą Mańką-Szulik, wręczył Księdzu Piotrowi Szczygielskiemu pamiątkową szablę z okazji objęcia funkcji kapelana diecezjalnego PSP i OSP diecezji gliwickiej.

Podczas narady, Komendant Miejski PSP w Zabrzu, st. bryg. Tomasz Bajerczak, przedstawił charakterystykę jednostek ochrony przeciwpożarowej w Zabrzu oraz szczegółowo omówił działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu realizowane w 2022 roku, w tym działania ratowniczo-gaśnicze, sprawy operacyjno-szkoleniowe, kontrole rozpoznawcze oraz działania na rzecz prewencji społecznej. Następnie, Komendant Miejski PSP w Zabrzu, st. bryg. Tomasz Bajerczak, podziękował Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Rafałowi Świerczkowi, Pani Poseł na Sejm Barbarze Dziuk, Pani Prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik za okazane wsparcie oraz pomoc w realizacji wszelkich przedsięwzięć w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu. Dodatkowo, wyraził wdzięczność przedstawicielom innych służb i instytucji za ich współpracę.

W trakcie narady omówione zostały także bieżące sprawy związane z działalnością jednostek PSP w Zabrzu oraz przedyskutowano propozycje zmian i ulepszeń w ich pracy. Narada stanowiła okazję do podsumowania działań i osiągnięć PSP w Zabrzu oraz do omówienia planów na przyszłość.

Podczas spotkania zaprezentowano również nagrody i wyróżnienia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu za ich wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Narada roczna była okazją do podsumowania działań PSP w Zabrzu oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji i służb, co pozwoli na dalszy rozwój i ulepszanie systemu ochrony przeciwpożarowej w Zabrzu i w regionie.

źródło: gov.pl
Zdjęcia: KM PSP Zabrze

Visited 5 times, 1 visit(s) today
Zamknij