Napisane przez 4:44 pm Ważne w mieście

Prezydent Zabrza ogłasza nabór na stanowisko rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego

Zabrze poszukuje rzecznika prasowego – szczegóły oferty pracy

Prezydent Miasta Zabrze otworzył nabór na pełnoetatowe stanowisko rzecznika prasowego. Oczekiwania wobec kandydatów obejmują szeroki zakres odpowiedzialności związanych z komunikacją między Urzędem Miejskim a mediami, a także organizacją wydarzeń publicznych i konferencji prasowych.

Zadania na stanowisku rzecznika prasowego:

  • Współpraca z dziennikarzami w zakresie przygotowania informacji prasowych oraz materiałów radiowych i telewizyjnych.
  • Organizacja spotkań prasowych z przedstawicielami władz samorządowych.
  • Prowadzenie obsługi medialnej oraz fotograficznej podczas wydarzeń z udziałem Prezydenta Miasta.
  • Przygotowywanie odpowiedzi i materiałów dla radnych Rady Miasta.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Wyższe wykształcenie, preferowane kierunki prawne.
  • Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego lub prowadzenie działalności gospodarczej o profilu zgodnym z wymaganiami stanowiska.
  • Znajomość przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, prawem prasowym oraz kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie lub innego państwa UE bądź państwa, któremu przysługuje prawo pracy na terenie Polski zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane aplikowaniem na to stanowisko mogą znaleźć pełną treść ogłoszenia i złożyć swoje dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem strony rekrutacyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, dostępnej pod adresem: https://rekrutacja.miastozabrze.pl/job-offer/818.

To stanowisko oferuje unikalną możliwość pracy na styku administracji publicznej i mediów, będąc kluczowym elementem w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta Zabrze.

źródło: UM Zabrze

Visited 88 times, 1 visit(s) today
Zamknij