Napisane przez 2:11 pm Biznes

PUP Zabrze: Nabór wniosków na start w biznesie – nawet 38 000 zł

Osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Zabrze, mają teraz szansę na uzyskanie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności. Taka inicjatywa ma na celu aktywizację osób, które aktualnie pozostają bez pracy.

Oto najważniejsze informacje na temat naboru:

 • Termin naboru wniosków: od 11 września (poniedziałek) do 15 września (piątek).
 • Liczba beneficjentów: Wsparcie trafi do 45 szczęśliwców zarejestrowanych w Urzędzie.
 • O projekcie: Środki pochodzą z inicjatywy „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)”, finansowanej częściowo przez Europejski Fundusz Społeczny Plus. Wszystko to dzieje się w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, konkretnie w działaniu FESL.05.01.

Kto jest brany pod uwagę?

 • Młodzi ludzie w wieku od 18 do 29 lat.
 • Osoby powyżej 30 roku życia, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • Są kobietami.
  • Mają 50 lat lub więcej.
  • Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Długo pozostają bez pracy.
  • Mają niskie kwalifikacje.

Jednakże istnieje pewne zastrzeżenie. Wspomniane osoby nie mogą korzystać z innych projektów, które skupiają się na aktywizacji zawodowej i są finansowane z funduszy EFS+.

Procedura oceny wniosków:

Oceniane będą one według regulaminu dotyczącego przyznawania wsparcia. Zostaną uwzględnione kryteria takie jak uzyskana ilość punktów, moment złożenia wniosku oraz dostępność środków w PUP Zabrze.

Maksymalna kwota wsparcia: 38 000,00 zł.

Jak składać wnioski?

 • W terminie: od 08:00 w pierwszy dzień naboru do 14:00 w ostatni dzień. Uwaga! Wnioski dostarczone po godzinie 14:00 w dniu 15 września nie zostaną rozpatrzone.
 • Sposoby składania:
  1. Tradycyjnie, w formie papierowej:
   • Bezpośrednio w pokoju 7.04 lub 8.05 Urzędu przy Placu Krakowskim 9.
   • Przez skrzynkę podawczą przy głównym wejściu do Urzędu.
   • Listownie (decyduje data wpłynięcia do Urzędu).
  2. Elektronicznie, na platformie praca.gov.pl z odpowiednim załącznikiem i podpisem.
  3. E-mailem na sekretariat@pupzabrze.pl lub przez platformę ePUAP, z odpowiednim podpisem.

Aby dowiedzieć się więcej o tej inicjatywie, odwiedź stronę: https://zabrze.praca.gov.pl/-/21619381-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznawania-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Masz pytania? Skontaktuj się telefonicznie: 32 277 90 41.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Aktywizuj się zawodowo z wsparciem PUP Zabrze!

źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij