Napisane przez 6:53 pm Pyskowice

Pyskowice żegnają wybitnego lekarza i radnego, śp. Zbigniewa Awramienko

W dniu 6 grudnia 2023 roku, społeczność Pyskowic pogrążyła się w żałobie po otrzymaniu smutnej wiadomości o śmierci Zbigniewa Awramienko. Jego odejście stanowi wielką stratę nie tylko dla bliskich, ale i dla całego miasta, któremu służył jako lekarz i radny przez wiele lat.

Śp. Zbigniew Awramienko był postacią niezwykle szanowaną w Pyskowicach. Jako lekarz, przez pokolenia dbał o zdrowie mieszkańców, a jako radny pięciu kadencji, od 1994 do 2014 roku, aktywnie uczestniczył w życiu samorządowym miasta. Jego zaangażowanie i poświęcenie dla dobra wspólnoty pozostaną w pamięci wielu osób.

Rodzinie i bliskim śp. Zbigniewa Awramienko składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 grudnia. Msza święta zostanie odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja o godzinie 10:00, po czym ciało zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach.

Pamięć o śp. Zbigniewie Awramienko z pewnością zostanie zachowana w sercach mieszkańców Pyskowic, którzy będą go wspominać jako człowieka wielkiego serca, oddanego swojej pracy i społeczności. Jego wkład w rozwój miasta i troska o dobro jego mieszkańców stanowią trwały element dziedzictwa Pyskowic.

źródło: um zabrze

Visited 93 times, 1 visit(s) today
Zamknij