Napisane przez 7:31 pm Ruda Śląska

Rewitalizacja przestrzeni zielonych w Rudzie Śląskiej

W Rudzie Śląskiej finalizowane są koncepcje zagospodarowania 12 przestrzeni zielonych, opracowane na podstawie konsultacji z mieszkańcami przeprowadzonych w październiku i listopadzie. Te dokumenty posłużą miastu do opracowania dokumentacji technicznej i ubiegania się o fundusze zewnętrzne na rewitalizację obszarów miejskich oraz ochronę przyrody i bioróżnorodności.

Pierwszym etapem projektu były spotkania konsultacyjne, podczas których mieszkańcy przekazywali swoje sugestie. Na ich podstawie powstały wstępne koncepcje, które omówiono podczas kolejnych spotkań w listopadzie. Ostateczne koncepcje zagospodarowania wybranych miejsc posłużą władzom miasta do dalszych działań.

Prezydent Michał Pierończyk podkreśla znaczenie zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia dokumentacji i dziękuje za ich wkład. Wiceprezydent Aleksandra Skowronek informuje, że miasto finansuje ten etap z własnych środków, a na renowację będzie ubiegać się o fundusze zewnętrzne.

Koncepcje zagospodarowania dotyczą 12 przestrzeni zielonych, w tym zieleńców przy ulicach Piastowskiej, Dunajewskiego, Żwirki i Wigury, Karola Goduli, parku im. Adama Mickiewicza, skwerów przy ulicach Orzegowskiej/Hlonda, na Placu Szkolnym, 1 Maja/Magdziorza, Różyckiego, Kokota/Cynkowej oraz zieleńców przy Domu Kultury i kościele w dzielnicy Bielszowice.

Większość lokalizacji znajduje się w obszarach rewitalizacji wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do roku 2030. Partnerem miasta w opracowaniu koncepcji jest Śląski Ogród Botaniczny.

Projekt ten jest kolejnym krokiem w długofalowych działaniach miasta na rzecz rewitalizacji miejskich podwórek i skwerów, które rozpoczęły się w 2014 roku. W latach 2018-2020 zmodernizowano 11 lokalizacji, a mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach i pracach rewitalizacyjnych.

źródło: um ruda śląska

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij