Napisane przez 10:37 pm Ciekawostki

Rodzaje wentylatorów przemysłowych

Wentylatory przemysłowe to urządzenia, które stosowane są w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w budynkach przemysłowych, co gwarantuje komfort oraz bezpieczeństwo przebywającym tam osobom. Jak działają wentylatory przemysłowe? Jakie są ich rodzaje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są wentylatory przemysłowe?

Sprawna wentylacja jest istotna nie tylko w kontekście budynków mieszkalnych, ale również przemysłowych, ponieważ w tym drugim przypadku gwarantuje zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo przebywającym tam osobom. Wentylatory przemysłowe są bowiem jednym z najważniejszych elementów systemów przeciwpożarowych, co sprawia w efekcie, że muszą spełniać nie tylko normy techniczne, ale również bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że ich działanie ma na celu wentylowanie konkretnych pomieszczeń, czy stanowisk pracy, co pozwoli oczyścić powietrze zarówno z kurzu, jak i gazów, czy niebezpiecznych pyłów, które mogą towarzyszyć procesom produkcyjnym.

Jak działają wentylatory przemysłowe?

Wentylatory dla przemysłu to urządzenia, które są projektowane w taki sposób, by zapewniały odpowiednią wydajność, a co za tym idzie spełniały określone normy. W jaki sposób działają? Otóż, działanie opiera się w tym przypadku ruchu obrotowym wirnika znajdującego się wewnątrz wentylatora przemysłowego. Jest on napędzany zewnętrznym silnikiem elektrycznym. To właśnie dzięki niemu łopatki wirnika zostają wprawione w obrót, a co za tym idzie zaczynają przemieszczać się w obrębie kanałów łopatkowych. W zależności od kierunku przepływu powietrza można w tym przypadku wyróżnić wentylator osiowy lub promieniowy.

Wentylatory przemysłowe – rodzaje

Klasyfikując wentylatory przemysłowe pod uwagę bierze się głównie ich konstrukcję, co jak wspomniano w poprzednim akapicie pozwala wyróżnić wentylator osiowy oraz promieniowy. Pierwszy z nich tłoczy powietrze w kierunku równoległym do osi wirnika i jest stosowany głównie w magazynach, czy hurtowniach. Konstrukcja promieniowych wentylatorów dla przemysłu sprawia natomiast, że powietrze zmienia swój kierunek o 90 stopni. W efekcie są one znacznie bardziej wydajne, a co za tym idzie wykorzystuje się je głównie w dużych obiektach przemysłowych. Doskonale sprawdzają się one bowiem w przypadku konieczności odprowadzania zanieczyszczeń powstałych przy realizacji procesów lakierniczych, spawalniczych, czy stolarskich.

Wentylatory przemysłowe to urządzenia, które można klasyfikować również pod względem miejsca montażu, co pozwala wyróżnić wentylatory dachowe, ścienne oraz kanałowe. Podział może obejmować również zastosowanie, ponieważ wyróżnia się wentylatory standardowe oraz do zadań specjalnych. W tym drugim przypadku są to urządzenia stosowane w obiektach, w których emitowane są gazy, pyły i pary o charakterze agresywnym, łatwopalnym, czy wybuchowym.

Podsumowując należy stwierdzić, że wentylatory przemysłowe to urządzenia, które są jednym z elementów systemów bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych. W efekcie muszą one gwarantować odpowiednią wydajność, co zapewni właściwą cyrkulację powietrza oraz usuwanie zanieczyszczeń.

Visited 13 times, 1 visit(s) today
Zamknij