Napisane przez 12:14 am Ważne w mieście

Sąsiedzi oblali samochody farbą; grozi im 5 lat więzienia

Funkcjonariusze z Drugiego Komisariatu Policji w Zabrzu aresztowali parę, która, będąc w konflikcie z sąsiadami, zniszczyła dwie posesje farbą i groziła karą. Ich nieodpowiedzialne zachowanie przyniosło straty przekraczające 4 tysiące złotych, a teraz mogą spędzić nawet do 5 lat w więzieniu.

Wstęp: Zdarzenie miało miejsce 12 marca wieczorem na ulicy Zamkowej, gdzie 42-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta, podsycani konfliktem sąsiedzkim, splamiła farbą dwa samochody i kierowała gróźb karalnych. Ich działanie, będące efektem silnych emocji, doprowadziło do strat wynoszących ponad 4 tysiące złotych. Niestety, nie zdawali sobie sprawy, że ślady farby prowadzą policję bezpośrednio do ich miejsca zamieszkania. Obecnie staną przed sądem, a grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W każdym społeczeństwie mogą wystąpić konflikty, a jeśli nasilają się, zaczynają się problemy. Groźba karalna to jedna z form wrogości, która może się objawić w różny sposób: słowem, pismem, gestem. Zanim dojdzie do sytuacji kryzysowej, warto zgłosić się do dzielnicowego w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu konfliktu sąsiedzkiego. Funkcjonariusze odpowiedzialni za ten obszar mają doświadczenie w mediowaniu w tego rodzaju sytuacjach. Więcej informacji na temat pracy dzielnicowych można znaleźć na stronie Dzielnicowy Bliżej Nas. Warto wiedzieć, że ściganie przestępstwa groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego. Groźba może dotyczyć nie tylko pokrzywdzonego, ale również jego najbliższych. Grożący staje się sprawcą, nawet jeśli wykonawcą miałby być ktoś inny.

Podczas policyjnego dochodzenia jednym z kluczowych elementów jest ustalenie, czy groźba mogła wywołać uzasadnione obawy, że może być zrealizowana. Organy ścigania sprawdzają, czy obawa ta jest obiektywnie realna, czyli czy pokrzywdzony miał uzasadnione przekonanie o możliwej realizacji groźby. Prokurator będzie musiał wykazać w sądzie, że sprawca miał motyw, aby grozić pokrzywdzonemu. Zgodnie z artykułem 190. kodeksu karnego, przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij