Napisane przez 3:21 pm Ważne w mieście

Słoneczne Zabrze: Nabór do projektu grantowego na energię odnawialną

Słoneczne Zabrze

Już niebawem rozpocznie się proces składania wniosków do innowacyjnego projektu „Słoneczne Zabrze”. Jest to inicjatywa, której celem jest rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii. Wszystko to jest możliwe dzięki środkom Funduszy Europejskich przeznaczonym na lata 2021-2027 dla regionu śląskiego, konkretnie w ramach programu FESL.10.06-IZ.01-010/23 oraz Osi Priorytetowej X.

Początek przyjmowania wniosków zaplanowano na 7 lipca o godz. 8.00 i potrwa on aż do 20 lipca, kiedy to o godz. 12.00 nastąpi ich zamknięcie.

Projekt „Słoneczne Zabrze” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, jednorodzinnych znajdujących się na terenie miasta Zabrze. Ideą tego przedsięwzięcia jest dofinansowanie zakupu oraz montażu mikroinstalacji opartych o odnawialne źródła energii (OZE). Całość procesu inwestycyjnego ruszy zaraz po podpisaniu umowy o przyznanie grantu.

Proces ten wygląda następująco: każdy zainteresowany mieszkaniec samodzielnie wybiera wykonawcę, pokrywa koszty montażu mikroinstalacji, a następnie może starać się o ich refundację. Projekt umożliwia zwrot aż do 85% kosztów kwalifikowanych. „Słoneczne Zabrze” to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, otwierający nowe możliwości dla mieszkańców tego dynamicznego miasta.

W ramach projektu przewiduje się udzielanie dofinansowania (grantów) do następujących rodzajów instalacji:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 17 500,00 złotych (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 40 000,00 złotych.
 • Montaż systemu magazynowania energii (magazyn energii) do istniejącej instalacji OZE maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii.
 • Montaż systemu zarządzania energią w przypadku uzupełnienia do ww. wariantów (poza wariantem dot. montażu pompy ciepła) maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 2 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
  • 17 500,00 złotych na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 40 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
  • 35 000,00 złotych na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną) (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
  • 40 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
  • 35 000,00 złotych  na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie udostępniony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem naboru.

Wnioski o udział w projekcie będzie można składać w następującej formie:

 • elektronicznej – z użyciem formularza udostępnionego na stronie www.niskaemisja.pl. Po złożeniu formularza online wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 211. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę przesłania formularza drogą elektroniczną,
 • papierowej do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 211.

Realizacja Projektu uwarunkowana jest otrzymaniem przez Gminę Zabrze dofinansowania.

Informacje w sprawie naboru udziela Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu tel. 32/37-33-445, 488

Szczegółowe informacje wkrótce.

O dofinansowaniach do projektów i programów ekologicznych w naszym mieście znajdą Państwo w zakładce „Dofinasowanie”.

źródłu: Urząd Miejski Zabrze

Visited 32 times, 1 visit(s) today
Zamknij