Napisane przez 10:36 pm Ciekawostki

Straż Miejska Zabrze

straż miejska zabrze

W Zabrzu, Straż Miejska od lat pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na ulicach miasta. Od jej powstania w 1991 roku, przez różne wyzwania, aż po czasy współczesne, strażnicy nieustannie dbają o dobro mieszkańców.

Kontakt z Strażą Miejską w Zabrzu

Jeśli chcesz skontaktować się ze Strażą Miejską w Zabrzu, możesz to zrobić na kilka sposobów. Siedziba Straży Miejskiej znajduje się przy ul. Pawła Stalmacha 9, 41-800 Zabrze. Możesz również napisać e-mail na adres: straz@sm.miastozabrze.pl. W sytuacjach awaryjnych, zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem 986 lub 32 271-80-52. Dla osób niesłyszących istnieje możliwość wysłania SMS-a pod specjalny numer: 519-349-740.

Początki Straży Miejskiej w Zabrzu

W 1991 roku, Rada Miejska w Zabrzu dostrzegła potrzebę powołania Straży Miejskiej. Decyzja ta była odpowiedzią na rosnące potrzeby miasta i jego mieszkańców. Pierwszym Komendantem tej ważnej instytucji został Pan Andrzej Maciak, a siedziba Straży Miejskiej mieściła się przy ul. Powstańców Śląskich. Warto podkreślić, że pierwsza grupa strażników składała się z 11 osób, które otrzymały nominacje z rąk Prezydenta Miasta Zabrze.

Rozwój i zmiany w Straży Miejskiej

Z upływem lat, Straż Miejska w Zabrzu przechodziła różne zmiany – zarówno organizacyjne, jak i kadrowe. W 1997 roku obowiązki Komendanta przejął Pan Jan Krzywicki. W tym okresie wprowadzono również nowe regulacje prawne dotyczące działania straży miejskich w Polsce. W 2000 roku Straż Miejska w Zabrzu stała się niezależną jednostką organizacyjną gminy, a jej siedziba została przeniesiona na ulicę Stalmacha.

Straż Miejska w obliczu wyzwań współczesności

Współczesność postawiła przed Strażą Miejską w Zabrzu wiele wyzwań. Strażnicy aktywnie wspierali mieszkańców podczas powodzi w 2010 roku oraz po wybuchu gazu w Zabrzu Rokitnicy. W 2020 roku, w obliczu pandemii Covid-19, strażnicy podjęli dodatkowe obowiązki, wspierając osoby objęte kwarantanną i kontrolując przestrzeganie obostrzeń. Rok 2022 przyniósł kolejne wyzwanie w postaci kryzysu migracyjnego związanego z atakiem Rosji na Ukrainę. Straż Miejska w Zabrzu aktywnie zaangażowała się w pomoc dla uchodźców.

Zadania i kompetencje Straży Miejskiej

Straż Miejska w Zabrzu, podobnie jak inne straże miejskie w Polsce, działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Jest to formacja umundurowana, której głównym celem jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta. Komendanta Straży Miejskiej zatrudnia Prezydent miasta, a jego przełożonym jest Prezydent Zabrza.

Do głównych zadań Straży Miejskiej w Zabrzu należy:

  • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
  • Kontrola ruchu drogowego
  • Kontrola publicznego transportu zbiorowego
  • Współpraca z innymi służbami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
  • Zabezpieczanie miejsca przestępstwa czy katastrofy
  • Ochrona obiektów komunalnych
  • Współpraca podczas zgromadzeń i imprez publicznych
  • Pomoc osobom nietrzeźwym
  • Informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach i działania prewencyjne
Visited 31 times, 1 visit(s) today
Zamknij