Napisane przez 3:14 pm Ważne w mieście

Studia w Zabrzu – Rekrutacje na uczelnie trwają

studia w zabrzu

Zabrze, jako miasto skupiające medycynę, turystykę poprzemysłową, innowacyjną gospodarkę, naukę i kulturę, przyciąga młodych ludzi z całego regionu. To tutaj mieszczą się renomowane instytucje edukacyjne, takie jak Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska oraz Akademia Śląska. Każda z nich oferuje unikalne perspektywy rozwoju i edukacji.

Śląski Uniwersytet Medyczny: Czołówka Edukacji Medycznej w Zabrzu

Wśród największych instytucji edukacyjnych w województwie śląskim, a nawet w całym kraju, prym wiedzie Śląski Uniwersytet Medyczny. Wydział Medyczny w Zabrzu, uznawany jest za inkubator talentów w dziedzinie medycyny, kształcąc wybitnych lekarzy, którzy mają znaczący wkład w rozwój medycyny w Polsce i Europie. Z ofertą kształcenia obejmującą studia medyczne, stomatologiczne i ratownictwo medyczne, ŚUM oferuje szerokie perspektywy. Do środy, 12 lipca, przyjmowane są zgłoszenia na studia.

Politechnika Śląska: Pionier Innowacji Technologicznych

Politechnika Śląska, to instytucja zasłużona dla rozwoju województwa śląskiego, będąca najstarszą uczelnią techniczną w regionie. Założona w 1945 roku, była odpowiedzią na potrzeby kadrowe w okresie dynamicznego rozwoju przemysłu wydobywczego. Obecnie, jako jedna z dziesięciu uczelni badawczych w kraju, Politechnika Śląska jest kuźnią przyszłych inżynierów specjalizujących się w najnowocześniejszych technologiach.

Na zabrzańskim Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oferowane są studia na takich kierunkach jak Analityka biznesowa, Lingwistyka stosowana, Logistyka, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie projektami oraz Technologie kognitywne i media społecznościowe. Rekrutacja na studia trwa do wtorku, 11 lipca.

Na Wydziale Inżynierii Biomedycznej można studiować Inżynierię Biomedyczną, obszar ten rozwija się dynamicznie, szczególnie w krajach o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Studia te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę inżynierską w firmach produkujących wyroby i materiały dla potrzeb medycyny.

Akademia Śląska: Nowoczesna Edukacja z Tradycjami

Akademia Śląska, dawniej znana jako Wyższa Szkoła Techniczna, rozpoczęła swoją działalność edukacyjną na kierunku lekarskim w październiku 2018 roku. Od początku swojego istnienia, Wydział Nauk Medycznych im. Prof. Zbigniewa Religi stawia na najwyższy standard nauczania, co jest ściśle powiązane z prowadzoną polityką kadrową. Celem tej polityki jest przyciągnięcie wybitnych specjalistów w dziedzinie nauk medycznych – osób pełnych pasji i zaangażowania. Studia na kierunkach lekarskim, pielęgniarskim oraz ratownictwo medyczne oferują wszechstronne możliwości rozwoju. Rejestracja na studia trwa do piątku, 14 lipca.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij