Napisane przez 2:11 pm Ciekawostki

W Zabrzu urlop macierzyński wciąż domeną kobiet

W Zabrzu widzimy, że opieka nad niemowlętami jest nadal dominująco sprawowana przez matki, co potwierdzają statystyki ZUS. Od stycznia do kwietnia bieżącego roku na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim przebywało w Zabrzu 5 211 kobiet, a tylko 1 357 mężczyzn.

Mimo że mężczyźni stanowią mniejszość wśród osób korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, w Zabrzu widzimy, że chętnie korzystają z urlopu ojcowskiego. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku 1 273 mężczyzn skorzystało z tego świadczenia.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od wcześniej pobieranej pensji. Na Śląsku najwyższy zasiłek macierzyński dla kobiety w kwietniu został wypłacony przez Oddział ZUS w Bielsku-Białej i wyniósł ponad 25 tys. zł, natomiast rekordowo wysokie świadczenie w regionie wypłacił chorzowski ZUS, które wyniosło ponad 133 tys. zł brutto i trafiło do mężczyzny korzystającego z urlopu rodzicielskiego. Dane te są kluczowe dla zrozumienia, jak Zabrze plasuje się na tle innych miast śląskich.

Należy podkreślić, że Zabrze jest miastem, w którym rodzice mają prawo do korzystania z urlopu rodzicielskiego, którego długość zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Rodzicom przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka. W przypadku urodzenia bliźniaków urlop macierzyński wynosi 31 tygodni, a urlop rodzicielski – 34 tygodnie. Po 14 tygodniach po porodzie matka może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wcześniej wrócić do pracy, pod warunkiem, że resztę urlopu wykorzysta ojciec dziecka.

Zabrze, podobnie jak inne miasta województwa śląskiego, od 26 kwietnia oferuje rodzicom dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, ale tylko jeden z ubezpieczonych rodziców może z niego skorzystać. Jeżeli rodzice podzielą się urlopem w taki sposób, że matka wykorzysta20 tygodni urlopu, ojciec będzie miał prawo do 21 tygodni urlopu rodzicielskiego. W sytuacji, gdy rodzice zdecydują się na przyjęcie na wychowanie starszego dziecka, urlop rodzicielski może trwać nawet do 38 tygodni.

Istnieją również sytuacje wyjątkowe, w których urlop może być znacznie dłuższy. Rodzice dziecka z zaświadczeniem „Za życiem” mają prawo do 65 tygodni urlopu rodzicielskiego, gdy urodziło się lub przyjęli na wychowanie jedno dziecko. W przypadku porodu mnogiego jest to 67 tygodni urlopu rodzicielskiego, a w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka 62 tygodnie.

Analizując dane z poszczególnych oddziałów ZUS na Śląsku, zauważamy, że Zabrze, z 6 568 osób korzystającymi z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego, jest jednym z czołowych miast regionu pod tym względem. To pokazuje, jak bardzo Zabrze jest zaangażowane w tworzenie sprzyjających warunków dla rodzin, co ma wpływ na poziom opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta.

źródło: ZUS

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij