Napisane przez 9:08 pm Ciekawostki

Z czym graniczy Zabrze?

Z czym graniczy Zabrze?

Zabrze, miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, to miejsce o bogatej historii i niezwykłym charakterze. Granice tego miasta są otoczone przez różne inne miasta i powiaty. Zabrze jest położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), na Wyżynie Katowickiej. Miasto jest przecięte przez dwie rzeki – Kłodnicę i Bytomkę, które wpadają do dorzecza Odry. Według danych z 1 stycznia 2010 roku, powierzchnia miasta wynosiła 80,4 km².

Zabrze graniczy z kilkoma miastami. Od północnego wschodu sąsiaduje z Bytomiem, miastem znanym z wielowiekowej historii i bogatej kultury. Od wschodu graniczy z Rudą Śląską, miejscem o silnych tradycjach przemysłowych. Od zachodu natomiast Zabrze styka się z Gliwicami, miastem o szerokiej ofercie edukacyjnej i rozwiniętej infrastrukturze technologicznej. Oprócz graniczenia z miastami, Zabrze styka się również z dwoma powiatami: gliwickim i tarnogórskim. Od południa graniczy z wsią Paniówki, która podlega pod gminę Gierałtowice(wchodzącej w skład powiatu gliwickiego), znaną z pięknej przyrody i spokojnego charakteru.

 

Visited 12 times, 1 visit(s) today
Zamknij