Napisane przez 11:52 pm Ważne w mieście

Zabrzański Budżet Obywatelski czeka na projekty – składanie wniosków tylko do 4 maja!

zabrze budzet X edycja

zabrze budzet X edycja

Zabrzański Budżet Obywatelski, czyli ZBO, to jedna z największych inicjatyw partycypacyjnych w Polsce. To właśnie mieszkańcy Zabrza decydują o tym, na co przeznaczane będą środki publiczne. Właśnie ruszyła kolejna, dziesiąta już edycja tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z harmonogramem, wnioski można składać jeszcze tylko do 4 maja. Po wstępnej weryfikacji, która zakończy się 10 sierpnia, poznamy ostateczną listę projektów, które poddane zostaną głosowaniu. Samo głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 28 września, a ogłoszenie wyników nastąpi 12 października.

W ramach tegorocznej edycji Miasto przeznaczyło aż 6 mln 600 tys. zł na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty. Kwota ta zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dużych i 10 małych) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku składania wniosków w puli obejmującej całą gminę, maksymalna wartość projektu została ustalona na 500 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej wynosi 100% danej puli.

W poprzednich dziewięciu edycjach ZBO zabrzanie złożyli ponad 860 wniosków, a po oddaniu ponad 195 tysięcy głosów na realizację wybrano 187 zadań. Większość z nich została już wykonana i służy mieszkańcom. Na realizację projektów miasto przeznaczyło w latach 2015-2023 ponad 45 mln zł.

Jeśli chodzi o sposób składania wniosków, mieszkańcy Zabrza mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza to składanie wniosków drogą pocztową, a druga to złożenie ich osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Wniosek mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat.

Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazać fakt ukończenia 13 lat. W przypadku głosowania elektronicznego, konieczne będzie podanie numeru telefonu lub adresu mailowego, na który zostanie wysłany sms lub mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Zabrzański Budżet Obywatelski to wyjątkowe przedsięwzięcie, które daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na wykorzystanie środków publicznych w swom miejscu zamieszkania. To także doskonała okazja do angażowania się w życie społeczności lokalnej oraz propagowania demokracji uczestniczącej. ZBO to szansa na zrealizowanie wielu ciekawych i potrzebnych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

W poprzednich latach zabrzanie zgłaszali wiele interesujących projektów, z których wiele zostało już zrealizowanych. Wśród nich można wymienić np. modernizację placu zabaw, budowę ścieżek rowerowych, oświetlenie ulic czy zakup sprzętu dla szkół i przedszkoli. Warto jednak zaznaczyć, że każdy projekt, który jest zgłoszony, musi spełniać określone kryteria i być zgodny z prawem. ZBO to przecież nie tylko szansa na zrealizowanie swoich marzeń, ale również odpowiedzialność za wykorzystanie publicznych środków.

źródło: UM Zabrze

autor: Kamil Kowalski – Nowiny Zabrzańskie

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij