Zabrze obchodziło Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada w klubie biznesowym Arena Zabrze obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wręczono awanse zawodowe, wyróżnienia i odznaczenia.

Pomoc społeczna jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed samorządem w Zabrzu. Jest wielu pracowników socjalnych, którzy przykładają rękę do wypracowania skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania wielu problemom społecznym.

Warto podkreślić, że wielu mieszkańców Zabrza jest otoczonych placówkami pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przyjął w ostatnim czasie szereg projektów finansowanych z budżetu miasta oraz środków bezzwrotnych. Ta udana inwestycja pozwoli placówce oferować lepsze usługi potrzebującym rodzinom. Podjęcie działań w zakresie społecznej rewitalizacji miasta doprowadziło do wymiernej poprawy naszej stopy bezrobocia z 24% do 6%.

Pracownicy socjalni stanęli w tym roku przed niezwykle poważnym wyzwaniem: zaopiekowanie się uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie.

Prezydent Miasta Zabrza podziękowała pracownikom socjalnym za ich ciężką pracę i zaangażowanie:

Dziś jest doskonała okazja, by przekazać słowa szacunku oraz uznania za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób zmagających się z trudnościami. Dzięki Państwa profesjonalizmowi udaje się pomyślnie rozwiązywać problemy, które często wydają się nie do przezwyciężenia. Podziw budzą Państwa poświęcenie i trud wkładany w wykonywanie zadań, których celem jest otaczanie opieką rodzin potrzebujących wsparcia. Dziękuję za tę godną naśladowania postawę, zbudowaną na trwałych wartościach humanistycznych ~ Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

źródło: UM Zabrze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Fortum i Miasto Zabrze - przekazanie historycznego obiektu EC Zabrze_1

Fortum przekazuje Zabrzu industrialną katedrę – Elektrociepłownia

W poniedziałek, 5 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie Miastu historycznego budynku Elektrociepłowni Zabrze należącego dotychczas do Fortum. W dawnym budynku głównym dyrekcji Elektrociepłowni, nastąpiło symboliczne podpisanie aktu przekazania nieruchomości. Uroczystość zbiegła się w czasie ze 125 rocznicą powstania obiektu. W zakres przekazywanych nieruchomości wchodzi między innymi kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 […]

czytaj więcej

Działania „NURD” na drogach Zabrza

Termin NURD jest często używany w doniesieniach medialnych na temat działań polskiej policji. Skrót NURD oznacza Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Jest to cykliczna, ogólnopolska akcja polskiej policji mająca na celu poprawę warunków bezpieczeństwa osób bardziej narażonych na poruszanie się po drogach, takich jak spacerowicze, biegacze i rowerzyści. Na śląskich drogach w tym roku doszło do […]

czytaj więcej
kandydat po na prezydenta zabrza

Kogo PO wystawi na prezydenta Zabrza?

Termin wyborów samorządowych w tym prezydenta naszego miasta przesunął się w związku z ustawą przedłużenia kadencji. Przed ustawą do wyborów doszłoby jesienią 2023 roku, stąd można było zaobserwować aktywność obecnych władz w różnych miastach, także w Zabrzu. Obecnie jednak po wdrożeniu ustawy przez rząd kadencja zostaje przedłużona do dnia 30 kwietnia 2024 r. Marek Morowiak […]

czytaj więcej
ddd