Napisane przez 12:23 am Ważne w mieście

Zabrze obchodziło Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada w klubie biznesowym Arena Zabrze obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji wręczono awanse zawodowe, wyróżnienia i odznaczenia.

Pomoc społeczna jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed samorządem w Zabrzu. Jest wielu pracowników socjalnych, którzy przykładają rękę do wypracowania skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania wielu problemom społecznym.

Warto podkreślić, że wielu mieszkańców Zabrza jest otoczonych placówkami pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przyjął w ostatnim czasie szereg projektów finansowanych z budżetu miasta oraz środków bezzwrotnych. Ta udana inwestycja pozwoli placówce oferować lepsze usługi potrzebującym rodzinom. Podjęcie działań w zakresie społecznej rewitalizacji miasta doprowadziło do wymiernej poprawy naszej stopy bezrobocia z 24% do 6%.

Pracownicy socjalni stanęli w tym roku przed niezwykle poważnym wyzwaniem: zaopiekowanie się uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie.

Prezydent Miasta Zabrza podziękowała pracownikom socjalnym za ich ciężką pracę i zaangażowanie:

Dziś jest doskonała okazja, by przekazać słowa szacunku oraz uznania za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób zmagających się z trudnościami. Dzięki Państwa profesjonalizmowi udaje się pomyślnie rozwiązywać problemy, które często wydają się nie do przezwyciężenia. Podziw budzą Państwa poświęcenie i trud wkładany w wykonywanie zadań, których celem jest otaczanie opieką rodzin potrzebujących wsparcia. Dziękuję za tę godną naśladowania postawę, zbudowaną na trwałych wartościach humanistycznych ~ Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

źródło: UM Zabrze

Visited 11 times, 1 visit(s) today
Zamknij