Napisane przez 12:12 am Ważne w mieście

Zabrze w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach z elitą biznesu, nauki i polityki

Zabrze w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym

Zabrze w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym

W Katowicach rozpoczął się XV Europejski Kongres Gospodarczy, który zjednoczył przedstawicieli biznesu, nauki i polityki. To wydarzenie o charakterze międzynarodowym, trwające trzy dni, a w jego ramach odbyło się wiele interesujących debat i paneli dyskusyjnych.

W programie Kongresu znalazło się wiele ważnych tematów, takich jak przyszłość Europy wobec zmian geopolitycznych, zielona transformacja gospodarki, cyfrowa transformacja biznesu czy też międzynarodowe współprace gospodarcze. Wiodące tematy debat były poruszane w trakcie sesji plenarnej pod nazwą „Nowa europejska gospodarka w nowym świecie”, w której uczestniczyli m.in. unijni komisarze, przedstawiciele rządów państw europejskich, naukowcy oraz praktycy z branży gospodarczej.

Jednym z kluczowych tematów była zielona transformacja gospodarki oraz wyzwania związane z transformacją sektora energetycznego. W trakcie debat poruszano tematy takie jak ograniczanie wpływu działalności gospodarczej na klimat, technologie bez emisyjne w przemyśle, transporcie, wytwarzaniu energii czy też zielone inwestycje. Inna grupa tematów dotyczyła przebiegu cyfrowej transformacji biznesu w praktyce oraz zagadnień związanych z cyber bezpieczeństwem.

Podczas Kongresu poruszono również kwestie wsparcia dla walczącej Ukrainy oraz perspektywy jej odbudowy. Organizatorzy szacują, że w tym roku do Katowic przyjedzie kilka tysięcy gości, a wiele więcej obejrzy kongresowe transmisje.

Wśród paneli dyskusyjnych związanych z polskim samorządem, odbył się panel Finanse i Budżety Samorządów, w którym uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Rozmawiano tam m.in. o kondycji finansowej polskich samorządów, ich finansowaniu oraz faktycznym poziomie samodzielności i niezależności jednostek samorządu terytorialnego.

Wszystkie panele dyskusyjne odbyły się w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które jest jednym z najnowocześniejszych centrów kongresowych w Europie. Uczestnicy Kongresu mieli również możliwość udziału w wielu towarzyszących wydarzeniach, takich jak wystawy, pokazy i spotkania networkingowe.

XV Europejski Kongres Gospodarczy to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, które przyciągnęło przedstawicieli różnych sektorów z Polski, Europy i świata. W trakcie trzydniowego Kongresu uczestnicy mieli okazję wymienić swoje doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące bieżących tematów oraz zaprezentować swoje projekty i pomysły.

Organizatorzy Kongresu podkreślają, że wydarzenie to ma na celu nie tylko pogłębienie wiedzy na tematy związane z gospodarką i biznesem, ale również stworzenie platformy do budowania relacji biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów. W tym celu w ramach Kongresu odbyły się liczne spotkania networkingowe oraz pokazy innowacyjnych rozwiązań.

Jednym z najważniejszych aspektów Kongresu była debata na temat przyszłości Europy w kontekście zmieniającego się otoczenia i wyzwań związanych z klimatem, energetyką czy globalną koniunkturą. W trakcie sesji plenarnej poruszono również kwestie związane z pozycją Europy w wyścigu rywalizacji supermocarstw oraz warunki zatrzymania przenoszenia produkcji poza UE.

Ważnym tematem debat była również zielona transformacja gospodarki oraz wyzwania związane z transformacją sektora energetycznego. Uczestnicy dyskutowali o ograniczaniu wpływu działalności gospodarczej na klimat, zielonych inwestycjach czy też technologiach bezemisyjnych w przemyśle, transporcie i wytwarzaniu energii.

W trakcie Kongresu poruszono także kwestie związane z cyfrową transformacją biznesu, a w szczególności z obszarami cyfrowego świata, które mają szczególny potencjał zmiany gospodarki oraz codziennego życia, takie jak chmura, Big Data czy sztuczna inteligencja.

Nie zabrakło również debaty na temat wsparcia dla walczącej Ukrainy oraz perspektyw jej odbudowy. Uczestnicy dyskutowali o europejskich aspiracjach Ukrainy oraz o możliwych scenariuszach włączenia jej do Unii Europejskiej.

XV Europejski Kongres Gospodarczy cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony przedstawicieli biznesu, ale również naukowców, praktyków oraz decydentów z różnych dziedzin. Organizatorzy szacują, że wydarzenie to przyciągnęło kilka tysięcy gości, a wiele więcej osób obejrzy kongresowe transmisje.

Podsumowując, XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to ważne wydarzenie o międzynarodowym charakterze, które zgromadziło przedstawicieli różnych sektorów. W trakcie trzydniowego Kongresu poruszono wiele istotnych tematów związanych z przyszłością Europy i wyzwaniami związanymi z klimatem, energetyką oraz globalną koniunkturą. Ważnymi elementami dyskusji były również kwestie związane z cyfrową transformacją biznesu oraz zieloną transformacją gospodarki.

źródło: UM Zabrze

autor: redaktor Mirosław Bystrzycki Nowiny Zabrzańskie

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij