Napisane przez 7:48 pm Biznes

ZUS: Wsparcie dla piekarni i cukierni

Wsparcie dla piekarni i cukierni

Producenci pieczywa, świeżych wypieków cukierniczych oraz ciast, którzy w swojej działalności wykorzystują piec opalany paliwem gazowym, będą mieli możliwość korzystania z niższych stawek za gaz.

Podmioty te będą uprawnione do stosowania maksymalnej ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, pod warunkiem korzystania z pieca gazowego w prowadzonej działalności. Obniżka stawki będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną

Zgłoszenie o zastosowanie maksymalnej ceny paliw gazowych (RPG) będzie można złożyć nie wcześniej niż 8 kwietnia 2023 r., jedynie w formie elektronicznej, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Wniosek RPG powinien zostać złożony w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury za gaz. Wskazany przez wnioskodawcę okres musi być zawarty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy dana faktura. Jeśli faktura została wystawiona przed wejściem w życie przepisów dotyczących stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od 8.04.2023 r.
Należy załączyć do wniosku fakturę za gaz, a wsparcie obejmie rachunki za okres nie wcześniejszy niż kwiecień. Każdy wniosek o zastosowanie maksymalnej ceny może dotyczyć tylko jednej faktury.

Wymagania do skorzystania z pomocy

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorcy muszą spełnić określone w przepisach wymagania, takie jak wykazanie, że na 31 grudnia 2022 r.: główny rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) był oznaczony kodem 10.71.Z, albo prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z, a przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wypieków cukierniczych lub ciast, lub też prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z jako spółdzielnia, zgodnie z przepisami ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Wsparcie dla firm bez zaległości w ZUS i US

Aby ZUS mógł przyznać pomoc, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w płaceniu składek oraz podatków na dzień złożenia wniosku i musi dysponować limitem pomocy de minimis. Do wniosku należy dołączyć kopię faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów, a także dokumenty związane z pomocą publiczną – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. Na podstawie danych z rejestru REGON na dzień 31 grudnia 2022 r., ZUS oceni, czy przedsiębiorca spełnia warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z. W przypadku wątpliwości pracownik ZUS skontaktuje się z przedsiębiorcą telefonicznie lub za pośrednictwem PUE ZUS. Szczegóły korespondencji będą dostępne na koncie PUE ZUS.

Możliwość odwołania od decyzji W sytuacji otrzymania negatywnej decyzji dotyczącej stosowania maksymalnej ceny paliw gazowych, wnioskodawca będzie mógł się odwołać do właściwego sądu zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego, za pośrednictwem ZUS. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Szczegółowe informacje na temat wniosku o stosowanie maksymalnej ceny paliw gazowych (RPG) będą dostępne na stronie internetowej ZUS.

Zobacz również:
ZUS Zabrze – telefon, kontakt, adres, godziny otwarcia

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij