Napisane przez 8:28 pm Ciekawostki

ZUS zakończył przyjmowanie wniosków 300 plus – podsumowanie w Śląskim

ZUS. Dobry start – podsumowanie w Śląskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 plus. W województwie śląskim wypłacono 155 mln zł w ramach programu „Dobry Start”, a wsparciem objęto 518 tys. dzieci. W kraju kwota wypłaconych świadczeń wyniosła blisko 1,4 mld zł. 

Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca do 30 listopada. Rodzice mogli przesłać wniosek za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.

Wypłata tego świadczenia przebiegła bardzo sprawnie. Do rodziców i opiekunów trafiło łącznie prawie 1,4 mld zł. Wsparcie objęło około 4,8 mln dzieci. – W województwie śląskim do końca listopada złożono ponad 380 tys. wniosków na blisko 528 tys. dzieci. Rodzice, którzy składali wnioski w listopadzie wypłaty świadczenia mogą spodziewać się w ciągu dwóch miesięcy od wysłania elektronicznego dokumentu, zatem może to być styczniu 2024 r. – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W sumie do 30 listopada w województwie śląskim wypłacono świadczenia 300 plus dla 518 tys. dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 155 mln zł.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku.

Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

źródło: zus

Visited 48 times, 1 visit(s) today
Zamknij