Napisane przez 1:18 pm Ciekawostki

Dni Nauki Politechniki Śląskiej

Dni Nauki Politechniki Śląskiej

Dni Nauki Politechniki Śląskiej

4 i 5 lipca zapraszamy na Dni Nauki – wydarzenie, podczas którego Politechnika Śląska zaprezentuje swoje osiągniecia oraz potencjał naukowy w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych prowadzonych na Uczelni. Zapraszamy naukowców, studentów biznes i wszystkich zainteresowanych. Wśród uczestników jedni z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Dni Nauki rozpoczną się 4 lipca o godzinie 9:00 inauguracją dwudniowej międzynarodowej konferencji, podczas której uczestnicy – m.in. wybitni naukowcy z zagranicy posiadający status Highly Cited Researcher (czyli najczęściej cytowani przez innych naukowców na świecie) oraz laureaci grantów ERC – będą dyskutowali o kluczowych i najbardziej aktualnych problemach naukowych związanych ze zrównoważonym rozwojem i poprawą zdrowia oraz życia mieszkańców. Konferencję otworzy wykład prof. Seerama Ramakrishny – wybitnego naukowca pracującego obecnie w Narodowym Uniwersytecie Singapuru (National University of Singapore).

Konferencja adresowana jest zarówno do świata akademickiego, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego – samorządów, reprezentantów przemysłu oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów, gości i panelistów znajdą się pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, autorytety branżowe, a także wybitny specjaliści i badacze z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Podejmowane kwestie będą skupione wokół sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), w których Uczelnia koncentruje od ponad 3 lat swój rozwój oraz buduje markę, tj.

  • POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna – panel „Nowe technologie wspomagające medycynę precyzyjną”, z udziałem prof. dr. hab. Waldemara Priebe – pracującego w MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu w Teksasie, który prowadzi badania związane z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu;
  • POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych – panel „Możliwości rozwoju działalności badawczej w Politechnice Śląskiej w ramach POB2 Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych” z gościem specjalnym dr. inż. Rafałem Kucharskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego realizującym ERC Starting Grant na temat wykorzystania sztucznej inteligencji do optymalizacji i symulacji ruchu drogowego;
  • POB3 – Materiały przyszłości – panel „Materiały przyszłości – szanse i zagrożenia”, z wystąpieniem w roli keynote speakera prof. Seerama Ramakrishny – cenionego badacza ze statusem Highly Cited Researcher,
  • POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości – panel „Wyzwania stojące przed przejściem na elektromobilność i pojazdy autonomiczne” z udziałem prof. Carmelo D’agostino z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, gdzie pełni funkcję lidera grupy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii. Jest także inicjatorem i koordynatorem Centrum Wirtualnej Rzeczywistości Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we wspomnianej uczelni, a także badaczem realizującym prestiżowy grant ERC;
  • POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 – panel „Systemy wspomagające – oczekiwania, kierunki rozwoju, wyzwania” z wystąpieniem prof. dr hab. inż. Jerzego Stefanowskiego – z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk’
    Jerzy Stefanowski pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest także członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Kolejne stopnie naukowe i tytuł profesora otrzymał na Politechnice Poznańskiej.Jego zainteresowania badawcze obejmują eksplorację danych (ang. data mining), uczenie maszynowe i inteligentne wspomaganie decyzji. Główne wyniki tych badań dotyczą zespołów klasyfikatorów, eksploracji niezbalansowanych danych, uczenia online klasyfikatorów ze zmiennych  strumieni danych, wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, indukcji różnych typów reguł, wstępnego przetwarzania danych, uogólnień teorii zbiorów przybliżonych, opisowego grupowania tekstów i medycznych zastosowań eksploracji danych. Jest autorem i współautorem ponad 210 prac naukowych i kilku książek – jeden z najczęściej cytowanych naukowców w dyscyplinie informatyka wg różnych zestawień, w tym Top2 Stanford University ranking (2% of the best cited world scientists). Był profesorem wizytującym lub zaproszonym badaczem na zagranicznych uniwersytetach, głównie we Francji, Włoszech, Belgii, Hiszpanii i Niemczech.Oprócz działalności badawczej pełnił szereg funkcji organizacyjnych: obecny wiceprezes Polskiego Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (wiceprezes od 2014); współzałożyciel i współprzewodniczący Polskiej Grupy Badawczej ds. Uczenia Maszynowego PL-SIGML. Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk (PAN,) Rady Kuratorów IV Wydziału Nauk Technicznych, oraz Rad Naukowych Instytutów IPPT PAN oraz IPI PAN. W 2023 wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Zastępca przewodniczącego Komisji Informatyki i Automatyki Oddziału PAN w Poznaniu. Ponadto od 2012 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma Foundations of Computing and Decision Science.
  • POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – panel „Być neutralnym klimatycznie – jak to osiągnąć?”, w ramach którego specjalne wystąpienie wygłosi dr Silvia Lasala z francuskiej uczelni badawczej University of Lorraine badania mają obecnie na celu poprawę wydajności technologii wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia. W kontekście swojego europejskiego projektu REACHER, finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, bada nową koncepcję naukową, która może przyczynić się do znacznej poprawy wydajności wszystkich tych technologii.
    Dr Silvia Lasala jest profesorem University of Lorraine we Francji od 2018 roku. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora na Politechnice w Mediolanie w dyscyplinie inżynierii energetycznej, z rozprawą poświęconą badaniu właściwości termofizycznych płynów wykorzystywanych w technologiach wychwytywania i składowania CO2. Następnie kontynuowała swoje badania w Nancy, w Laboratoire de Reactions et Génie de Procédés, w ramach kontraktu finansowanego przez Air Liquide mającego na celu zbadanie zachowania reaktywnego wodoru podczas procesu skraplania. Jej badania mają obecnie na celu poprawę wydajności technologii wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia. W kontekście swojego europejskiego projektu REACHER, finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council), eksploruje nową koncepcję naukową, która może przyczynić się do znacznej poprawy wydajności wszystkich tych technologii.

W konferencji w roli panelistów wezmą również udział przedstawiciele biznesu, a także prof. Metin Akay – naukowiec pracujący na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu w Houston oraz doktor honoris causa Politechniki Śląskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B. Roboczym językiem konferencji będzie język polski, natomiast organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język angielski oraz – podczas wystąpień gości z zagranicy – na język polski.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa konieczna jest rejestracja, która trwa do 3 lipca na stronie internetowej https://www.polsl.pl/dni-nauki/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uzupełnieniem Wydarzenia będzie inicjatywa otwartych laboratoriów, które wydziały i centra badawcze Politechniki Śląskiej udostępnią w dniach 4 i 5 lipca w godzinach od 13:00 do 17:00 do zwiedzania pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni w celu zapoznania się z udostępnianą aparaturą, a także możliwościami jej wykorzystania we własnych badaniach.

Szczegółowa lista udostępnianych do zwiedzania laboratoriów znajduje się na stronie internetowej z programem wydarzenia https://www.polsl.pl/dni-nauki/program-wydarzenia-dni-nauki/

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij