Napisane przez 7:54 pm Ważne w mieście

Postęp Prac nad Centrum Przesiadkowym w Zabrzu

źródło / fot. UM Zabrze

Przed naszymi oczami kształtuje się jedno z najdonioślejszych osiągnięć w dziedzinie komunikacji w całej historii naszego miasta. Centrum przesiadkowe przy ul. Goethego, niczym feniks z popiołów, powstaje mimo trudnych warunków geologicznych. Prace, które obejmowały konieczność przeprojektowania fundamentów i wzmacniania podłoża, dobiegły już końca na etapie konstrukcji budynku. W tym momencie, stwarzane są idealne warunki dla roślinności, która zagoszczą na szczycie obiektu. Nie tylko mieszkańcy Goethego, lecz również ci z Rokitnicy, mogą śledzić dynamiczny postęp prac nad centrum przesiadkowym przy ul. Ofiar Katynia. Tam również, roboty związane z elewacją obiektu pasażerskiego dobiegły końca, a obecnie trwają intensywne działania we wnętrzu budynku, ukierunkowane na układ pomieszczeń oraz instalacje.

Na horyzoncie widnieje imponujący budynek centrum przesiadkowego przy ul. Goethego, gdzie aktualnie skupiają się prace nad wykończeniem wnętrz. Wielkie osiągnięcia to już znacząca część elewacji klinkierowej oraz zarys budynku z przeszklonymi ścianami. Wszystko to odbywa się w rytm równoległych prac nad rampą wjazdową na parking obiektu oraz układem drogowym. Wielką uwagę poświęcono również projektowi dróg. Tymczasem, na koronie tego budynku, układają się fundamenty przyszłego ogrodu, w którym zieleni pokój znajdą oczekujący na transport podróżni.

źródło / fot.: UM Zabrze

Etap początkowy objął przekładanie istniejących instalacji gazowych, wodociągowych, elektrycznych oraz gazowych, podpowiadając, że baza infrastruktury musiała być niezawodna, by można było tworzyć nową rzeczywistość w tym miejscu.

Budynek przy ul. Goethego, na swoich czterech kondygnacjach, przeznaczonych jest do różnorakich zastosowań. Na najniższym poziomie znaleźć można perony komunikacji publicznej, drugi oraz trzeci piętro to przestronne miejsca parkingowe – łącznie 140 miejsc. Koroną tego dzieła architektonicznego będzie zielony ogród, który ułagodzi oczekiwanie podróżnych na świeżym powietrzu.

Na kontrakcie dotyczącym centrum przesiadkowego przy ul. Goethego skupiają się wyjątkowe zadania:

  • Wzniesienie centrum przesiadkowego wraz z przylegającym garażem wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu. Projekt uwzględnia sieć drogową połączoną z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego. Znajdzie się tu także dostateczna liczba miejsc parkingowych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.
  • Nowa sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej na terenie centrum przesiadkowego.
  • Radykalna modyfikacja instalacji elektrycznych i słaboprądowych.
  • Przebudowa dróg, chodników oraz placów manewrowych, z elementami małej architektury jak stojaki na rowery, ławki czy kosze.
  • Rozwinięcie infrastruktury związaną z elektromobilnością.
  • Rozbudowa chodników i ścieżek rowerowych.
  • Nowoczesny system kontroli ruchu, wraz z otrzymaniem niezbędnych akceptacji.
  • Implementacja monitoringu wizyjnego oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i biletomatów.

Wartość tego projektu to wyjątkowe 54 721 797 złotych brutto. Plan zakłada, że inwestycja zakończy się do października bieżącego roku.

Nie tylko Goethego, ale i Rokitnica przeżywają intensywny proces transformacji komunikacyjnej. Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Katynia jest żywym przykładem tego procesu. Konstrukcja obiektu pasażerskiego jest już na ukończeniu, a aktualnie skupiamy się na pracach wykończeniowych, które obejmują wydzielenie przestrzeni oraz instalacje.

źródło / fot.: UM Zabrze

Nie zabrakło zmian infrastrukturalnych, związanych z kanalizacją deszczową, instalacją sanitarną, wodociągową i gazową, które niegdyś zdefiniowały obszar przesiadkowy. Prace drogowe również przyjęły dynamiczny charakter.

W przypadku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Katynia w Rokitnicy, przewidujemy perony, parking zewnętrzny oraz przestrzeń o powierzchni 276 m2, zapewniającą poczekalnię i punkty usługowe.

Obydwa ośrodki przesiadkowe w Zabrzu oferują również funkcję ładowania pojazdów elektrycznych, pozostając wiernymi duchowi ekologicznych innowacji.”

źródło: um zabrze

Visited 91 times, 1 visit(s) today
Zamknij