Napisane przez 9:50 am Biznes

Najważniejsze globalne wydarzenie, dotyczące polityki i transformacji

Miasto Zabrze uczestniczy obecnie w Światowym Forum Miejskim,  które trwa w Katowicach. Jest to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ – Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich.

Prezydent Miasta tak relacjonuje to zdarzenie: W ramach forum, w gronie samorządowców z całego kraju dyskutowaliśmy z przedstawicielami ministerstw. Rozmawialiśmy o „Krajowej Polityce Miejskiej 2030”, czyli dokumencie dedykowanym zrównoważonemu rozwojowi polskich miast. W czasie Zgromadzenia Związku Miast Polskich i Rady Unii Metropolii Polskich podpisaliśmy „Plan Działań dla Miast WUF 11” i omówiliśmy takie kwestie jak m.in.: tereny zielone i rozwiązania ekologiczne, dostępność przestrzeni publicznych, cyfryzacja, partycypacja społeczna, dbałość o ład przestrzenny. Finanse samorządów, na które znaczący wpływ mają negatywne skutki pandemii oraz wojny zza wschodnią granicą, były również istotnym elementem dyskusji. Cieszę się, że dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Finansów Pan Marek Wiewióra zapowiedział tak bardzo potrzebne wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ta prestiżowa konferencja odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe. Tym razem WUF zorganizowano w Katowicach.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij