Napisane przez 9:17 pm Ciekawostki

Czy jest możliwe skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe w części przypadków. Wiele zależy od tego, za jakie wykroczenie karą był ten zakaz. Znaczenie ma także to, ile czasu ubiegło od rozpoczęcia wykonywania kary, jak również bardzo istotne znaczenie będzie mieć postawa karanego w trakcie odbywania kary. 

Za co karą jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek stosowany coraz częściej przez sądy. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem, sąd właściwie nie ma innej możliwości niż zastosowanie tego właśnie środka. W niektórych przypadkach można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania, natomiast jeśli już do niego dojdzie, trzeba liczyć się z tym rodzajem kary. Zakaz prowadzenia pojazdów może zostać zasądzony w przypadku jazdy po alkoholu, po zażyciu narkotyków, po wypadku drogowym i kolizji. Niestety nie we wszystkich tych przypadkach możliwe jest staranie się o skrócenie kary w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Nie przewiduje takiej możliwości kodeks karny w przypadku jazdy po narkotykach, jak i w przypadku kolizji drogowych. W tym pierwszym przypadku nie warto podejmować próby, natomiast w przypadku kolizji są kancelarie, które (w indywidualnych przypadkach) zachęcają, by taki wniosek złożyć, bo mimo braku przepisów niektóre sądy decydują się na skrócenie wyroku.

 jazda po alkoholu

Kiedy możesz się ubiegać o skrócenie zakazu jazdy?

Wnioskować o skrócenie kary możesz w dwóch przypadkach:

  • jazdy po alkoholu,
  • wypadku drogowego.

Na samym początku musi zostać spełniony podstawowy warunek, jakim jest upłynięcie połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku wypadku drogowego jest jeszcze jedno podstawowe zastrzeżenie — kara musi być wykonywana co najmniej rok. Dopiero po upływie tego czasu można złożyć odpowiednio umotywowany wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Istotne znaczenie będzie miało także to, czy skazany przestrzega porządku prawnego. W przypadku jazdy po alkoholu istotna będzie analiza kryminologiczna, która ma ocenić, czy skazany w przyszłości nie będzie zagrażał bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy do końca pozostałego wyroku skazany musi jeździć pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową montowaną na jego koszt. Możliwe jest także, że będzie musiał przejść badania psychologiczne, lekarskie,  kurs reedukacyjny, a czasem nawet zdać egzamin na prawo jazdy. Podobne obowiązki może na skazanego nałożyć sąd w przypadku kary za wypadek drogowy.

Chcesz otrzymać poradę prawną w Twojej sprawie lub skorzystać z pomocy prawnej? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Kancelaria Radców Prawnych
Tomasz Szaflarski Jacek Szaflarski Spółka Jawna
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 1
Katowice 40-384

tel.: (+48) 508 277 555

e-mail: kancelaria@szaflarscy.pl

Visited 17 times, 1 visit(s) today
Zamknij