Napisane przez 11:26 am Ważne w mieście

Fortum przekazuje Zabrzu industrialną katedrę – Elektrociepłownia

Fortum i Miasto Zabrze - przekazanie historycznego obiektu EC Zabrze_1

W poniedziałek, 5 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie Miastu historycznego budynku Elektrociepłowni Zabrze należącego dotychczas do Fortum. W dawnym budynku głównym dyrekcji Elektrociepłowni, nastąpiło symboliczne podpisanie aktu przekazania nieruchomości. Uroczystość zbiegła się w czasie ze 125 rocznicą powstania obiektu.

W zakres przekazywanych nieruchomości wchodzi między innymi kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 budynków poprodukcyjnych dawnej Elektrociepłowni, w skład których wchodzą m.in. budynek główny dyrekcji, budynek kotłowni, budynek maszynowni, budynek rozdzielni 6 kV, budynek warsztatu mechanicznego, czy budynek klubu, świetlicy i portierni.

Budynek dawnej Elektrociepłowni Zabrze, wybudowany w 1897 roku, przedstawia dużą wartość historyczną. Po uruchomieniu nowoczesnej elektrociepłowni dawny obiekt nie jest wykorzystywany do celów produkcyjnych i przeszedł na zasłużoną emeryturę – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum w Polsce. Dlatego też dziś przekazujemy Miastu te cenne nieruchomości stanowiące ważne elementy dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska. Jestem przekonany, że Miasto Zabrze, które postrzegamy jako lidera w pielęgnowaniu dziedzictwa przemysłowego, w pełni wykorzysta ich potencjał tak, aby jak najlepiej służyły lokalnej społeczności.

Kubatura obiektów znajdujących się na przekazywanych terenach przekracza 220 tys. m³ i jest porównywalna z kubaturą Zamku w Malborku (250 tys. m3). Wartość transakcji jest symboliczna i wynosi 100 złotych. W obrębie przekazywanego terenu zlokalizowane są obiekty posiadające wartość historyczną, które mogą zostać wykorzystane w celach kulturalno-edukacyjnych.

Z myślą o mieszkańcach Zabrza zrewitalizowaliśmy już wiele przestrzeni poprzemysłowych. To m.in wieża ciśnień czy strefa „Carnall”, gdzie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Dziś przejmujemy własność budynku zabytkowej elektrociepłowni, który śmiało można nazwać industrialną katedrą. To pierwszy krok w celu rewitalizacji tego pięknego obiektu – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.

W 2018 roku, po ponad trzech latach od ogłoszenia decyzji inwestycyjnej Fortum w Zabrzu uroczyście otworzyło Elektrociepłownię wielopaliwową, która stała się nowym energetycznym sercem miasta. Uruchomiona jednostka to niskoemisyjne źródło energii dla mieszkańców Zabrza i Bytomia. Dzięki inwestycji, emisja pyłów spadła ponad jedenastokrotnie, emisja dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko trzykrotnie.

Fortum i Miasto Zabrze - przekazanie historycznego obiektu EC Zabrze_3

 

Elektrociepłownia z piękną historią

 • Historia zabrzańskiego zakładu sięga 1896 roku. Wówczas rozpoczęto budowę elektrowni.
  W 1897 roku instalacja zaczęła produkować prąd. Był to ważny moment, który dał impuls do rozwoju energetyki na Śląsku oraz rozwoju samego Zabrza, nieposiadającego wówczas jeszcze praw miejskich.
 • W wyniku dokonywanych w okresie międzywojennym modernizacji i rozbudowy urządzeń produkcyjnych, elektrownia stała się jedną z największych w regionie. Zniszczenia i grabieże podczas II wojny światowej sprawiły, że moc produkcyjna zmniejszyła się o połowę. Udało się jednak utrzymać funkcjonowanie zakładu.
 • W latach 70. XX wieku zakład przekształcono w elektrociepłownię.
 • Od 2011 roku elektrociepłownia stanowi część Fortum.
 • W sumie historia obiektu dawnej Elektrociepłowni Zabrze to 125 lat. Czas na nowy rozdział w jej życiu.

 

Z dziennika budowy nowej Elektrociepłowni Zabrze

 • W 2015 roku podjęto decyzję o budowie nowej elektrociepłowni w Zabrzu. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w maju 2016 roku.
 • W szczycie prac przy budowie nowej elektrociepłowni pracowało jednocześnie ponad 1100 osób.
 • Podczas budowy inwestor współpracował z blisko 200 firmami, w tym z wieloma przedsiębiorstwami z regionu.
 • W trakcie budowy przeprowadzono ponad 3 tysięcy odbiorów inspektorskich.

Nowe otwarcie

 • Nowa elektrociepłownia Fortum w Zabrzu umożliwia wykorzystanie do produkcji energii nie tylko węgla, ale również RDF (paliwo alternatywne uzyskiwane z surowców pozostałych po procesie recyklingu) oraz biomasy lub miks tych trzech paliw.

Inwestycja zrealizowana przez Fortum w Zabrzu jest największym projektem inwestycyjnym firmy w Polsce. Koszt budowy nowej elektrociepłowni wyniósł 870 mln złotych.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij