Napisane przez 12:12 pm Ciekawostki

Jak skuteczniej rekrutować pracowników?

Na współczesnym rynku pracy coraz częściej to pracodawcy konkurują pomiędzy sobą o najlepszych kandydatów. Sam proces rekrutacji stał się bardziej skomplikowany, bo na wielu stanowiskach występuje deficyt specjalistów, więc zidentyfikowanie najlepszych wymaga większego wysiłku, a niekiedy również zastosowania nowatorskich metod. Jak skuteczniej rekrutować pracowników? Dlaczego to zadanie opłaca się oddelegować agencji rekrutacyjnej? Wyjaśniamy

Metody rekrutacji pracowników

Zacznijmy od metod rekrutacji. Standardowe ogłoszenia o pracę zamieszczane na popularnych portalach nie zawsze przynoszą pożądany efekt. Wynika to z faktu, że baza naprawdę wartościowych kandydatów jest ograniczona, ponieważ bez trudu znajdują oni zatrudnienie. Już na tym etapie warto więc sięgnąć wyżej i tradycyjne ogłoszenia wzbogacić o inne metody rekrutacji, takie jak:

  • Direct search – rekrutacja spośród kandydatów pasywnych, którzy aktualnie nie poszukują zatrudnienia, na przykład poprzez LinkedIn.
  • Rekrutacja wewnętrzna – odbywa się spośród osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwie i znających jego specyfikę.
  • Rekrutacja przez rekomendację – warta rozważenia przy wysokim poziomie zaufania do aktualnych pracowników.
  • Strona „kariera” – opłaca w ten sposób zbierać atrakcyjne CV kandydatów, którzy mogą przydać się przedsiębiorstwu w przyszłości.
  • Rekrutacja przez media społecznościowe – poszczególne grupy i fora skupiają specjalistów reprezentujących daną branżę.
  • Outsourcing rekrutacji – oddelegowanie tego zadania doświadczonej w podobnych rekrutacjach agencji.

Etapy selekcji kandydatów

Wspomniane wyżej metody rekrutacji pozwalają dokonać wstępnej selekcji CV kandydatów i zidentyfikować tych z najwyższym potencjałem, ale to dopiero pierwszy etap całego procesu. Jakie narzędzia i metody warto wykorzystać w kolejnych etapach?

  • Testy rekrutacyjne – w ten sposób można zweryfikować najbardziej pożądane umiejętności kandydatów – merytoryczne, językowe, a nawet kompetencje miękkie.
  • Rozmowa kwalifikacyjna – standardowy i bardzo istotny element procesu rekrutacji. Jest ważne, aby obok przyszłego przełożonego dużą rolę odgrywał w niej doświadczony rekruter, który potrafi dostrzec więcej poza merytoryczną wartością kandydatury.
  • Assesment Center – etap łączący rozmowę rekrutacyjną z oceną kompetencji i predyspozycji kandydata, w którym wykonuje on zadania zbliżone do swoich przyszłych obowiązków. Na tym etapie udział doświadczonego rekrutera także jest nieodzowny.
  • Zadanie rekrutacyjne – potrafi trafnie wskazać potencjał kandydata, ale po ocenie zadania powinna nastąpić jego analiza dokonana przez kandydata i przyszłego przełożonego, by upewnić się, że zadanie zostało wykonane samodzielnie.

Wybierając najlepszego kandydata można wziąć pod uwagę również jego referencje, jednak te lepiej traktować z lekką rezerwą, ponieważ nie zawsze są w pełni rzetelne.

Współpraca z agencją rekrutacyjną, czyli niższe ryzyko

Skuteczna rekrutacja stała się dziś złożonym i czasochłonnym procesem, który wymaga wysokiego zaangażowania, ale również wysokich kompetencji ze strony firmowego działu HR, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw wybiera outsourcing rekrutacji zlecając to zadanie doświadczonej agencji rekrutacyjnej, takiej jak działająca w Polsce od ponad dwóch dekad LeasingTeam.

Przedsiębiorstwa stawiające na outsourcing zyskują bardzo wiele, ponieważ nie muszą na co dzień utrzymywać rozbudowanego działu HR. Jednocześnie ograniczają ryzyko związane z nieudaną rekrutacją. Eksperci pracujący w agencji mają doświadczenie przy realizacji tysięcy podobnych projektów, umieją dokonać rzetelnej oceny i dysponują ku temu nowoczesnymi narzędziami. W przypadku agencji i niektórych stanowisk atutem bywa własna baza kandydatów, która przyspiesza rekrutację.

Obecnie poszukując idealnych kandydatów na określone stanowiska należy zbudować potężny i nowoczesny dział HR lub skorzystać ze wsparcia ekspertów, co jest bardziej opłacalne dla małych i średnich przedsiębiorstw!

Visited 11 times, 1 visit(s) today
Zamknij