Napisane przez 10:55 pm Ważne w mieście

Podpisanie umowy na tworzenie przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu

źródło foto: https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik

Rewolucyjne przedsięwzięcie w Parku Hutniczym w Zabrzu: Rewitalizacja przestrzeni miejskich

W uroczystej atmosferze, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, miało miejsce doniosłe wydarzenie. Podpisano umowę, która umożliwi realizację projektu pn. „Miasto przestrzenią rozwoju” w Parku Hutniczym w Zabrzu. To ambitne przedsięwzięcie zakłada stworzenie otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich, które przyczynią się do rozwoju społecznego miasta. Całkowita wartość inwestycji wynosi imponującą kwotę 8 870 477,38 złotych, a termin zakończenia prac planowany jest na 6 miesięcy od podpisania umowy.

Niewątpliwie warto zaznaczyć, że Miasto Zabrze znalazło się w wyjątkowym gronie 29 jednostek samorządu terytorialnego, które z powodzeniem pozyskały środki z funduszy norweskich spośród blisko 2500 polskich gmin. Dzięki tym środkom, Zabrze otrzymało około 15 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na realizację wielu projektów, zarówno o charakterze miękkim, jak i twardym. Wśród planowanych działań w ramach tego programu można wymienić takie inicjatywy jak półkolonie dla najmłodszych, warsztaty dla rodziców i opiekunów oraz gry miejskie dla całych rodzin. Natomiast w kategorii działań twardych warte odnotowania są m.in. budowa tężni solankowej, wodnego placu zabaw, likwidacja barier architektonicznych w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego oraz rekultywacja Parku Hutniczego.

W spotkaniu, które było niezwykle ważnym momentem dla mieszkańców Zabrza, uczestniczyli liczni przedstawiciele, w tym prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, Mariusz Dawidowski – właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego „PLAST-BUD” (wykonawca), Michał Bujara (kierownik budowy) oraz projektant I etapu, Mirosław Barcik z firmy FERO+ENSO.

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, w wywiadzie podkreśliła: „Park Hutniczy to kolejne miejsce, któremu przywrócimy dawny blask. Rozmowy z mieszkańcami jasno pokazały, jak ważne i pożądane są inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i tereny zielone. W związku z tym, w ramach planowanej modernizacji parku, zamierzamy zrealizować wiele inicjatyw, które z pewnością spełnią oczekiwania społeczności. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek czy zainteresowania.”

W ramach ambitnego projektu modernizacyjnego, planowane są następujące działania:

 1. Budowa obiektów rekreacyjno-zabawowych: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, wybieg dla psów, wraz z odpowiednim wyposażeniem i nawierzchnią.
 2. Wzniesienie budynku sanitarno-socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
 3. Montaż różnorodnych elementów małej architektury, takich jak pergole, ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, budki dla ptaków i owadów, tablice informacyjne, stojaki na rowery oraz miejsca do grillowania (stoły, ławy, grille betonowe).
 4. Demontaż istniejących nawierzchni asfaltowych i betonowych, aby zrobić miejsce na nowe.
 5. Wykonanie nowych ścieżek, placów i utwardzeń, aby zapewnić dogodny dostęp do różnych obszarów parku.
 6. Montaż systemu oświetlenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i atrakcyjność miejsca również po zmroku.
 7. Wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, takich jak wodociągowa, energetyczna, kanalizacja sanitarne, a także specjalistyczne instalacje dla wodnego placu zabaw.
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi obiektów rekreacyjnych.
 9. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, w tym demontaż fragmentu, który koliduje z projektowanym wodnym placem zabaw.
 10. Odtworzenie „źródełka Neptuna” w północnej części parku wraz z niezbędnymi podłączeniami.
 11. Oczyszczenie terenu zielonego z wszelkiego rodzaju odpadów, korzeni, połamanych gałęzi, a także usunięcie niepożądanych roślin.
 12. Nasadzenie drzew, krzewów, roślin towarzyszących oraz obsianie trawą, aby stworzyć piękne i zielone otoczenie.
 13. Uzupełnienie istniejącego ogrodzenia betonowego poprzez zamontowanie dwóch furtek.

źródło: UM Zabrze

Visited 11 times, 1 visit(s) today
Zamknij