Napisane przez 5:34 pm Ciekawostki

Wydział komunikacji Zabrze

Wydział Komunikacji Zabrze

Wydział Komunikacji Zabrze

Wydział komunikacji w Zabrzu znajduje się na ulicy Wolności 286

Sala Obsługi Klienta: stanowiska 1-9 – rejestracja pojazdów, stanowisko 11 – prawa jazdy.
Godziny pracy:
poniedziałek: 07:30–17:00
wtorek: 07:30–15:30
środa: 07:30–15:30
czwartek: 07:30–15:30
piątek: 07:30–15:30
sobota: Zamknięte
niedziela: Zamknięte

Wydział Komunikacji Zabrze – Naczelnik Wydziału

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
Nr pokoju 102
Telefon: +48 32 37 33 336/323 – inf. dot. prawa jazdy
Telefon: +48 32 37 33 561/570/571/314 – inf. dot. rejestracji pojazdów
Telefon: +48 32 37 33 509 – inf. dot. transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia)
E-mail: sekretariat_wk@um.zabrze.pl

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
 2. prowadzenie postępowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów,
 3. przekazywanie informacji o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 4. czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu (dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3500 kg),
 5. wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę i potwierdzanie danych na portalu STAROSTA,
 6. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
  • wydawanie krajowych praw jazdy,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 7. wydawanie, cofanie, wygaszanie następujących zezwoleń/licencji będących w kompetencji Prezydenta Miasta:
  • zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
  • zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
  • rzeczy,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
  • samochodem osobowym,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
  • więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
  • licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SPEDYCJA),
 1. wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne,
 2. nadzorowanie wydanych przedsiębiorcom zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczeń na potrzeby własne w zakresie wymogów będących podstawą wydania tych dokumentów,
 3. prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 4. prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami w zakresie prawidłowości wyposażenia, wykonywania badań technicznych pojazdów i prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji,
 5. wydawanie uprawnień do dokonywania badań technicznych diagnostom,
 6. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w przepisach,
 7. prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 8. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom wykonującym zawód przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej,
 9. sporządzanie półrocznych informacji o liczbie wydanych zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń do Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego,
 10. sporządzanie miesięcznych informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego
  o zarejestrowanych pojazdach oraz do Urzędu Gminy o zarejestrowanych pojazdach od 3,5 tony,
 11. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych przekazywanych do Ministerstwa właściwego ds. cyfryzacji,
 12. rejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 13. prowadzenie postępowań nadających uprawnienia do profesjonalnej rejestracji pojazdów,
 14. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

Visited 7 times, 1 visit(s) today
Zamknij