Napisane przez 8:02 pm Ważne w mieście

Zabrzański Budżet Obywatelski – 6,6 mln zł w puli

zabrze-budzet-X-edycja

zabrze-budzet-X-edycja

Od 3 kwietnia do 4 maja mieszkańcy Zabrza mają możliwość zgłaszania projektów w ramach dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego (ZBO). Termin wstępnej weryfikacji projektów ustalono na 10 sierpnia, natomiast finalną listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu, poznamy 31 sierpnia. Głosowanie odbędzie się od 11 do 28 września, a wyniki zostaną ogłoszone 12 października. Na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców, miasto przeznaczyło tym razem 6 mln 600 tys. zł.

W ciągu dziewięciu poprzednich edycji ZBO, zabrzanie zgłosili już ponad 860 projektów. Przez te lata, po oddaniu ponad 195 tysięcy głosów (głównie w formie elektronicznej), mieszkańcy wybrali 187 zadań do realizacji. Większość z nich została zrealizowana, służąc mieszkańcom. W latach 2015-2023 miasto przeznaczyło na ten cel ponad 45 mln zł.

Suma 6 mln 600 tys. zł zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dużych dzielnic z pulami po 350 tys. zł oraz 10 mniejszych dzielnic z pulami po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Maksymalna wartość projektu zgłoszonego w puli ogólnomiejskiej wynosi 500 tys. zł, zaś maksymalna wartość projektu zgłoszonego w puli dla konkretnej jednostki pomocniczej to 100% wartości danej puli.

Projekty można zgłosić na dwa sposoby: pocztą (wówczas kopertę należy zaadresować na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze) lub osobiście (parter, wejście główne do budynku UM). Wniosek może poprzeć każdy mieszkaniec Zabrza, który ukończył 16 lat.

Aby oddać głos, należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz informację o ukończeniu 13 lat. Jeśli głosowanie będzie przeprowadzone w formie elektronicznej, konieczne będzie podanie dodatkowo numeru telefonu lub adresu e-mail – na ten adres zostanie wysłany SMS lub e-mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Szczegółowy harmonogram dziesiątej edycji ZBO:

Rozpoczęcie zgłaszania projektów 3 kwietnia 2023 r.
Zakończenie zgłaszania projektów 4 maja 2023 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji 10 sierpnia 2023 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania 17 sierpnia 2023 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) 31 sierpnia 2023 r.
Początek głosowania 11 września 2023 r.
Koniec głosowania 28 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników głosowania 12 października 2023 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2024 r. zgodnie z obowiązującym prawem (według Zarządzenia z dnia wydania: do 15 listopada)

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij