Napisane przez 8:06 pm Ważne w mieście

W ciągu tygodnia zabrzańska policja zatrzymała 8 poszukiwanych przestępców

Od początku tego tygodnia funkcjonariusze policji z Zabrza przeprowadzili serię działań, w wyniku których zatrzymali osiem osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania. Większość z nich ukrywała się przed odpowiedzialnością za przestępstwa, za które już wcześniej otrzymały prawomocne wyroki pozbawienia wolności. Dwie osoby były poszukiwane listami gończymi. Zatrzymane osoby zostały już przewiezione do zakładów karnych lub aresztów śledczych.

Codzienna praca policjantów z Zabrza polega na dokładnym weryfikowaniu tożsamości osób, z którymi mają do czynienia. Dodatkowo, na bieżąco przeprowadzają oni czynności zmierzające do zatrzymania osób, które unikają odpowiedzialności karnej i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. W większości przypadków osoby te miały już wcześniej kontakty z policją z powodu naruszeń prawa. Choć orzeczono wobec nich kary pozbawienia wolności, nie zgłosiły się one do zakładów karnych, a zamiast tego ukryły się przed policją. Gdy do komendy policji wpływa list gończy lub nakaz odbycia kary, funkcjonariusze natychmiast podejmują czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Często jednak poszukiwania te trwają wiele godzin, a czasami nawet lat, ponieważ osoby te starają się zatuszować swoje miejsce pobytu, korzystając z pomocy bliskich lub znajomych. Wielokrotnie uciekają też za granicę, aby uniknąć kary.

źródło: Policja Śląsk

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij